Kunststof pallet: milieuvriendelijk en duurzaam

Onderzoeksbureau CE Delft heeft onlangs de resultaten gepresenteerd van een second opinion naar de LCA-resultaten van kunststof en houten poolpallets. Hieruit blijkt dat kunststof poolpallets duurzaam zijn en zeker zo milieuvriendelijk als houten exemplaren. NRK Verpakkingen gaf opdracht voor het onderzoek naar aanleiding van de eerder door de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV) gelanceerde negatieve claim op kunststof pallets. De second opinion ontkracht deze claim op basis van vier harde argumenten.

Deze vier argumenten hebben betrekking op het uitvalspercentage van kunststof pallets, de manier van afdanken van kapotte pallets, de gehanteerde berekening van landgebruik en het feit van ontbossing bij niet duurzame houtproductie.

Het uitvalspercentage van kunststof pallets bedraagt 0,5% en is daarmee lager dan de gestelde 2%. Ook is er geen rekening gehouden met het sterk verbeterde recyclingmodel voor kunststof pallets, waarbij de pallets gerecycled worden in plaats van ze te verbranden. Er is bij de houten pallets gewerkt met een ongebruikelijke rekenmethodiek voor de schaduwkosten van landgebruik. En tenslotte is bij de houten pallets gerekend met duurzaam beheerd hout zonder negatieve effecten van ontbossing. Dat geldt echter niet voor alle houten pallets op de Nederlandse markt. De eerste drie correcties blijken individueel al voldoende om het berekende milieuverschil te laten verdwijnen en de claim te weerleggen. Gecombineerd is dat zeker het geval.

Milieuclaim ontkracht
Het EPV baseerde haar claim dat houten pallets 25% minder milieubelastend zijn dan kunststof pallets op het onderzoeksrapport ‘Vergelijkend onderzoek houten en kunststof pallets’. Het Nederlands Instituut voor de Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) voerde het onderzoek in 2014 uit, in opdracht van het EPV. CE Delft heeft in de second opinion gekeken naar de gebruikte data en wat goed en minder goed is gegaan in dit onderzoek.

Belangrijkste conclusie is dat de milieuclaim in uitingen van het EPV en haar leden niet hard te maken zijn als wordt gecorrigeerd met elders onderzochte uitvalspercentages van kunststof pallets en de echte manier van recyclen van kapotte kunststof pallets. NRK Verpakkingen is blij dat de claim van het EPV met krachtige argumenten is weerlegd. Stappen zijn genomen om te voorkomen dat de foutieve claim in reclame-uitingen nog langer gebruikt wordt. Kijk voor de second opinion van CE Delft, het vergelijkend onderzoek van NIBE en de reacties van EPV, NIBE en IVAM op www.nrkverpakkingen.nl.