Gladheid bemoeilijkt afvalinzameling in grote delen van het land

In grote delen van Nederland is er afgelopen weekend veel sneeuw gevallen en is het glad. Dit betekent voor veel afval- en reinigingsdiensten aanpassen. Omdat de veiligheid van mensen voorop staat en de focus meer ligt op de gladheidbestrijding i.p.v. de inzameling.

Deze inzameling gebeurt in veel gebieden dan ook anders dan normaal. Sommige diensten zamelen vandaag helemaal niet in en verplaatsen de inzamel dag naar een later moment in de week anderen zamelen wel in maar beperkt. Inwoners worden opgeroepen om de berichtgeving van hun gemeente in de gaten te houden.

Gladheidbestrijding
Leden van de NVRD zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afval maar ook voor de gladheidbestrijding binnen de gemeentegrenzen. Omdat de wegen moeilijk begaanbaar zijn, de kou de operatie bemoeilijkt en de mannen en vrouwen die normaal de inzameling doen nu ingezet worden in de gladheidbestrijding, kan lokaal de afvalinzameling anders verlopen dan normaal. En dit is met deze uitzonderlijke omstandigheden hard nodig. In veel gemeenten gaat het schuiven van sneeuw en het bestrijden van gladheid op dit moment dag en nacht door. Onze mensen werken lange shifts om zo voor inwoners die wel de weg op moeten begaanbare en (zover mogelijk) veilige wegen te creëren.

Signalen
Uit een rondgang in het land kregen wij eerder dit weekend signalen dat er haast niet tegen de hoeveelheid sneeuw aan te schuiven en strooien is. Dit is ook de reden dat er gisteren een code rood is afgegeven en het advies voor grote delen van het land nog steeds is: ga niet de weg op tenzij strikt noodzakelijk. Daarnaast zien we in delen van Nederland  voor in ieder geval vandaag afschaling  van de inzameling omdat de veiligheid van mensen voorgaat.

Meldpunt
De NVRD roept leden die problemen ervaren met de inzameling of gladheidbestrijding op om dit via het meldpunt van de NVRD te melden meldpunt@nvrd.nl. Op deze manier kan de NVRD knelpunten signaleren en waar wenselijk hulp bieden.