Ruim 20% meer textiel ingezameld in Amsterdam

Maarten van Renssen, senior adviseur Inzameling & Hergebruik Sympany

Sympany zamelt sinds 1 januari 2015 in opdracht van AEB Amsterdam het textiel in Amsterdam in. Hier ging een intensief aanbestedingstraject aan vooraf. Een van de gestelde eisen was het realiseren van een groei van maar liefst 20% meer textiel in de Amsterdamse textielcontainers. Met trots kan Sympany melden dat deze doestelling is gehaald! Terwijl er vorig jaar nog 1,8 miljoen kilogram textiel werd ingezameld, is dit in het afgelopen jaar gestegen naar maar liefst 2,2 miljoen kilo. Deze 20% méér gescheiden ingezameld textiel, betekent een besparing van 1.299.697,60 kilogram CO2-uitstoot! Hiermee voorzie je bijna 150 huishoudens een jaar lang van gas, elektriciteit en transport (uitgaande van een gemiddeld verbruik). Inderdaad, zoveel!

In Amsterdam zamelt Sympany het textiel in alle stadsdelen in (m.u.v. Stadsdeel Nieuw-west).

Inwoners kunnen op 210 locaties met totaal 232 containers hun draagbare en niet-draagbare textiel, schoenen en accessoires doneren. Ook knuffels en woontextiel zijn van harte welkom.