Gemeenten en Saver starten gezamenlijke scheidingscampagne

Maandag 19 november a.s. start een gezamenlijke communicatiecampagne van de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Halderberge in samenwerking met regionale afvalinzamelaar Saver. Met de slogan ‘Afval scheiden, dat levert iedereen wat op’ worden inwoners van de vier gemeenten opgeroepen hun afval beter te scheiden en op deze manier te zorgen voor een vermindering van de hoeveelheid restafval in West Brabant.

Om dit doel zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van zo veel mogelijk inwoners maakt een twee weken durende abricampagne deel uit van de communicatie. Daarnaast is een speciale website in het leven geroepen: www.afvalscheiden.nu . Bezoekers van deze website worden geïnformeerd over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling. Daarnaast bevat de site allerlei handige tips om het scheiden van afval te vergemakkelijken. Ook belangrijke wetenswaardigheden over de diverse afvalstromen maken deel uit van de site.

De website heeft voor inwoners van de gemeente Woensdrecht en Bergen op Zoom nog een toegevoegde waarde. Op deze site staat namelijk ook alle informatie omtrent de invoering van gedifferentieerde tarieven (Diftar) weergegeven. De gemeente Woensdrecht en Bergen op Zoom voeren vanaf 1 januari 2013 een nieuw tarievensysteem in voor de inzameling van afval. Een systeem waarbij de vervuiler betaalt en iedereen die zijn afval goed scheidt, wordt beloond met lagere kosten.

Doel van de collectieve campagne
Het gemeenschappelijke doel van de vier gemeenten is om de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 150 kg per persoon in 2017. In het Savergebied ligt die hoeveelheid nu op gemiddeld 210 kg per persoon. Restafval is het huishoudelijk afval dat overblijft nadat alle herbruikbare soorten afval er zo goed mogelijk uitgehaald zijn. Goed gescheiden restafval bevat dus geen GFT-afval, glas, papier, plastic verpakkingen, herbruikbare kleding, grof afval, puin, asbest, klein gevaarlijk afval, etc.

Waarom is afval scheiden zo belangrijk?
Afval scheiden is van belang voor het milieu. Het zorgt immers voor hergebruik. En dat is om meerdere redenen goed. Hergebruik van afval bespaart grondstoffen en energie. De winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen kost meestal veel meer energie dan wanneer oude materialen hergebruikt worden. Verstandiger omgaan met bestaande grondstoffen is ook beter voor de toekomstige generaties. Want sommige grondstoffen worden schaars. Ook komen er door hergebruik minder schadelijke stoffen in het milieu terecht en wordt er minder afval verbrand. Want ook al zijn de moderne afvalverbrandingsinstallaties een stuk schoner dan vroeger en wordt er energie teruggewonnen uit het verbrandingsproces, bij verbranding gaan grondstoffen verloren.