Nieuwe loswal Nauerna officieel geopend

Vrijdag 7 september 2018 hebben Adnan Tekin, gedeputeerde van Noord-Holland en Hans Krieger, wethouder van Zaanstad, de officiële eerste “vracht” gelost uit een schip aan de splinternieuwe loswal van Afvalzorg in het Noordzeekanaal. Deze loswal heeft de mogelijkheid om schepen tot 135 meter te ontvangen, waarmee belasting van wegen en de omgeving wordt beperkt.

Aansluitend onthulden de gedeputeerde en de wethouder samen met de betrokken directeuren Bert Krom (Afvalzorg), Remco Hoeboer (Mobilis) en Dolf van Atteveld (Van den Biggelaar) de naam van het nieuwe viaduct. Het “AVIDUCT” verbindt de nieuwe loswal met het bedrijfsterrein van Afvalzorg.

Landschappelijke inpassing 
In overleg met de gemeente Zaanstad is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het viaduct. Het omvangrijke project, waarbij tevens een deel van de Nauernaseweg moest worden omgelegd, is binnen een jaar afgerond. Aannemerscombinatie Mobilis-Van den Biggelaar is verantwoordelijk voor de bouw van het viaduct en de loswal. De combinatie zal gedurende 10 jaar tevens verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Duurzame oplossing voor omgeving 
De nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal biedt een duurzame oplossing voor de omgeving van het afvalverwerkingsbedrijf. Schepen tot 135 meter kunnen grotere hoeveelheden afvalstromen per water aanvoeren. De huidige loswal in zijkanaal D zal worden opgeheven. De nieuwe loswal is onderdeel van de in 2013 gemaakte afspraken met Belangenvereniging Nauerna, Havenbedrijf Amsterdam, gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland over de toekomst van de Nauernasche Polder. Hierin is ook afgesproken dat op locatie Nauerna de stortactiviteiten in 2022 definitief stoppen, er een permanent bedrijfsterrein komt van 15 hectare voor de recycling van afvalstoffen en dat in fases een openbaar park van 60 hectare wordt opgeleverd.