Met honderd tot tweehonderd extra ondergrondse Sidcon perscontainers, versterkt gemeente Utrecht de komende vier jaar haar infrastructuur voor ondergrondse afvalinzameling. In Utrecht moeten de perscontainers bijdragen aan een efficiëntere en betere benutting van de openbare ruimte. Vooral op drukbezochte locaties of daar waar ruimtegebrek een issue is. De perscontainers worden ingezet voor de inzameling van restafval en voor oud papier/karton. Door dit met perscontainers te doen kan er wel 5 keer zoveel afval op een locatie ingezameld worden. Gemeente Utrecht laat er duidelijk geen gras over groeien. De eerste perscontainers worden dit kwartaal van 2021 nog geplaatst.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord belangrijke criteria

Sidcon kwam na een zorgvuldig aanbestedingstraject als winnaar uit de bus. Prijs en kwaliteit waren hiervoor doorslaggevende factoren. Maar minstens net zo belangrijk als de thema’s duurzaamheid, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het circulair inkopen. Zo worden de ondergrondse perscontainers na einde levensduur daar waar mogelijk hergebruikt of hoogwaardig gerecycled. Ook is Sidcon een bijzondere samenwerking met UWV Utrecht aangegaan om medewerkers te helpen weer actief te worden in het arbeidsproces. In dit geval gaat het om eerstelijns service aan de apparaten.