Scholieren tonen de kunst van het hergebruik

Na de tentoonstelling Te mooi om weg te gooien! laten de Gorcumse scholieren zien hoe zij door de expositie en het thema hergebruik geïnspireerd zijn. Tot en met 22 juni is het Gorcums Museum zijn de resultaten van hun creativiteit te zien op de scholiereneditie van Te mooi om weg te gooien!

De afgelopen maanden bezochten honderden leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs de tentoonstelling. Het educatieve traject was ingericht als een drietrapsraket: informeren, inspireren en zelf creëren.

Zo konden de leerlingen het afvalbrengstation van Reinigingsdienst Waardlanden op Papland bezoeken om te zien hoe afval gescheiden wordt. Door deze scheiding kan het restmateriaal weer worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Zo komt het dat er vandaag de dag steeds minder afval in de verbrandingsoven terecht komt.

Na deze milieules gingen de kinderen naar het Gorcums Museum om te zien hoe kunstenaars hergebruik in hun werk toepassen. Middels een rondleiding en een lesbrief verdiepten zij zich in de kunsten. ”De tentoonstelling is goed ontvangen door onze leerlingen. Er was veel te zien en naar gelang het studieniveau was er ruimte om te verdiepen.”aldus de ckv-docent Mirjam Büscher van het Merewade Wijdschildlaan. Geïnspireerd gingen zij vervolgens terug naar school om daar zelf aan de slag te gaan. In sommige gevallen werden er zelfs workshops door kunstenaars in de klas gegeven. Zo gaf kunstenaar Carolien Adriaansche op het Merewade College Praktijkschool en de Christelijke praktijkschool De Noordhoek een workshop afvalbeesten maken. Deze en de andere kunstwerkjes zijn te zien op de tweede etage in het Gorcums Museum.

De opening werd dinsdag 10 juni om 11.00 uur verricht door Gert Prins, plaatsvervangend directeur van de Reinigingsdienst Waardlanden op. Leerlingen van het Merewade Praktijkonderwijs organiseerden onder de naam ‘Verknipt en Vermaakt’ een modeshow en de catering was in handen van leerlingen van het Wellantcollege.

U bent van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken. Tot en met 22 juni en de toegang is deze dagen gratis!