GP Groot test inzamelwagen op aardgas

In gemeente Uitgeest test GP Groot met een aardgaswagen het inzamelen van huishoudelijk afval. Hiermee wil GP Groot het voortouw nemen om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook werkelijk in actie om te zetten.

Als blijkt dat de proef succesvol is, gaat GP Groot deze inzamelwagen op aardgas aanschaffen om zo in de woonwijken van de diverse inzamelgemeenten op een milieuvriendelijke wijze het huisvuil in te zamelen en zo extra uitstoot van uitlaatgassen tegen te gaan. Zo werkt GP Groot aan haar verantwoording om ook mee te helpen om de CO2 footprint te verkleinen.