Van Gansewinkel opent grondstoffencentrum Amsterdam

In Amsterdam Westpoort opende vrijdagochtend een vernieuwd grondstoffencentrum waar het afval met de inzet van infraroodtechnieken en luchtblazers nog beter gesorteerd wordt.

Geert Glimmerveen, directeur Van Gansewinkel Nederland, heette iedereen welkom op een regenachtige ochtend met de de woorden “Een opening zonder regen, is een opening zonder zegen”.

Opening grondstoffencentrum Amsterdam J. Cramer en G. Glimmerveen Van Gansewinkel
Jacqueline Cramer en Geert Glimmerveen

Waarna hij samen met Jacqueline Cramer, ambassadeur Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam en voormalig minister van VROM, de openingshandeling voltrok. Die voor deze gelegenheid ter compensatie van het sombere weer haar, zoals ze het zelf aangaf, fleurigste roze outfit had uitgekozen. “Het Grondstoffencentrum van Van Gansewinkel sluit goed aan bij de circulaire ambities van de regio en is dan ook een aanwinst voor de circulaire economie” vertelde Cramer.

Na de officiële opening werden de gasten uitgenodigd om het grondstoffencentrum en de nieuwe sorteerlijn voor grof huishoudelijk en bouw- en sloopafval te bekijken.

Grondstoffencentrum Amsterdam Van GansewinkelTijdens de rondleiding vertelt manager Amir Mahdavi dat de 300 kton afval die jaarlijks op deze locatie verwerkt gaan worden afkomstig zijn uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En dat deze tot voor kort nog werden verwerkt op de locaties Vlaardingen en Utrecht.

De gebruikte techniek is niet nieuw “Dankzij een upgrade van drie machines kunnen deze apparaten nu echter nog beter materiaalsoorten herkennen en scheiden”, vertelt manager Amir Mahdavi aan AT5. De verbetering zorgt er voor dat er minder afval de verbrandingsoven in verdwijnt. Voorheen kon zo’n 70 procent van het afval hergebruikt worden. Nu is dat zo’n 80 procent.

Bekijk hier de reportage van AT5:

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

‘State of the art’ sorteerlijn
Van Gansewinkel investeerde ruim drie miljoen euro in de bouw van de nieuwe sorteerlijn aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam. De sorteerlijn maakt onderdeel uit van het Grondstoffencentrum Amsterdam, waar bijna 95% van het ingezamelde afval verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten of energie. De nieuwe sorteerlijn maakt daarbij gebruik van ‘state of the art’ scheidingstechnieken, wat het afval nog beter sorteert en verwerkt.

Grondstoffencentrum Amsterdam Van GansewinkelDe bouw van de sorteerlijn benadrukt de groeiambitie van Van Gansewinkel in de regio en zijn circulaire ambitie om nog meer afval een tweede leven te geven. De nieuwe sorteerlijn maakt voor het realiseren van zoveel mogelijk nieuwe grondstoffen gebruik van onder andere moderne infrarood- en luchtscheidingstechnieken. “Met deze ‘state of the art’ sorteerlijn leveren we een concrete bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie”, aldus Geert Glimmerveen, directeur Van Gansewinkel Nederland. “Met de nieuwe sorteerlijn verwerken we iedere week ruim 4.000 ton afval tot grondstof voor nieuwe producten of een brandstof.” In de eerste fase van het afvalverwerkingsproces scheiden grote zeven het binnengekomen afval op fractiegrootte, waarna magneetbanden de metalen uit de stroom halen. Speciale luchtscheidingstechnieken splitsen vervolgens het papier en de folie van de afvalstroom. Het overgebleven afval gaat daarna door diverse infraroodscheiders, waardoor het eindproduct zo zuiver mogelijk voor afnemers op specificatie wordt gemaakt. In de laatste fase gaat de overgebleven stroom door een sorteercabine waar deze handmatig op kwaliteit wordt gecontroleerd en verder wordt geoptimaliseerd.

Grondstofcentrum
Het Grondstoffencentrum Amsterdam beslaat een oppervlakte van ruim 46.000m² waarop een grote sorteerhal met de nieuwe sorteerlijn, diverse sorteerbunkers en een kantoorgebouw zijn gevestigd. Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in vloeistofdichte voorzieningen voor het op een milieuverantwoorde wijze tijdelijk opslaan van diverse soorten afvalstromen en omdat het centrum in de Amsterdamse haven gevestigd is, fungeert het ook als locatie voor het realiseren van duurzame scheepsverladingen. Grondstoffencentrum Amsterdam Van GansewinkelHet Grondstoffencentrum verwerkt op jaarbasis in circa 300.000 ton afval, waarvan bijna 80% wordt gerecycled tot grondstof voor nieuwe producten. Het centrum biedt werkgelegenheid aan zo’n tachtig eigen medewerkers, vijftig externen en verwerkt met name de afvalstromen grof huishoudelijk- en bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout, papier en karton, hol- en vlakglas en kunststoffen. Glimmerveen: “Op deze locatie komt al het grof huishoudelijk afval binnen van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Vlaardingen. We brengen op deze manier alle inzamel- en sorteeractiviteiten op een efficiënte manier samen, hebben de ruimte voor verdere groei in zowel volumes als activiteiten en kunnen met de ingebruikname van de nieuwe sorteerlijn in deze regio nóg klantgerichter werken.”

Investeren
De ingebruikname van de nieuwe sorteerlijn in Amsterdam maakt voor Van Gansewinkel onderdeel uit van het vijfjarenplan, waarbinnen diverse investeringen worden gedaan. “Zo heeft ook onze dochterorganisatie Maltha de modernste glasrecyclinglijn van Europa in gebruik genomen, openen we later dit jaar bij Van Gansewinkel Minerals een volledig nieuwe bodemasopwerkinstallatie en blijven we onze vloot verder moderniseren”, vervolgt Glimmerveen. “Daarnaast investeren we ook in België, waar we nieuwe sorteerlijnen hebben geïnstalleerd op onze locatie in Châtelet en is de sorteerlijn in Puurs uitgebreid met de allernieuwste scheidingstechnologie. Zo geeft Van Gansewinkel invulling aan haar ambitie om steeds meer afval een tweede leven te geven en aan haar credo; Afval Bestaat Niet.”

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]