Voldoende recyclingcapaciteit essentieel in circulaire economie

Hester Klein Lankhorst, Algemeen directeur, Afvalfonds Verpakkingen (Foto: Afvalfonds Verpakkingen)

Om te voorkomen dat te veel plastic in de verbrandingsovens terechtkomt, gaat Rotterdam samen met het groene investeringsfonds InvestNL 15 miljoen euro investeren in een installatie om plastic te recyclen.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen juicht dergelijke initiatieven van harte toe. Nederland behoort tot de koplopers met de inzameling en recycling van verpakkingsafval en de hoeveelheid voor recycling aangeboden plastic neemt alleen maar toe. Het is daarom belangrijk dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om dit allemaal te kunnen verwerken. Het liefst zo dichtbij mogelijk om transportkilometers en de daarbij behorende uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Nu moet huishoudelijk afval ook nog in bijvoorbeeld België en Duitsland worden verwerkt, het zou mooi zijn als dit in de toekomst allemaal in Nederland kan worden gesorteerd en gerecycled.

Lees meer over de recyclingresultaten voor verpakkingen in de Verpakkingen in de circulaire economie 2020 (pdf) . In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft de verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten. Meer informatie vindt u op www.afvalfondsverpakkingen.nl