Einde in zicht voor luiers bij het restafval in Leusden

Vanaf 1 augustus 2021 wordt gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal mogelijk in Leusden. Inwoners kunnen het dan gratis wegbrengen naar aparte ondergrondse containers. Leusden gooit jaarlijks 100.000 kilo luiers en incontinentiemateriaal bij het restafval. Met de gescheiden inzameling wil de gemeente de hoeveelheid restafval verder naar beneden brengen.

In totaal zijn er 9 luiercontainers verspreid over Leusden en Achterveld. Om vanaf 1 augustus toegang te krijgen tot de nieuwe service moet de milieupas geactiveerd worden. Dit kost eenmalig tien euro. Wie dat wil, kan zich hiervoor aanmelden via afvalbeheer@leusden.nl of bellen naar 14 033. Zij ontvangen een brief met instructies.

Gescheiden inzamelen gunstig voor ouders
Mensen met medisch incontinentieafval, die meer geld kwijt zijn aan restafval, komen nu in aanmerking voor een vergoeding om de extra kosten te compenseren. Met de komst van de aparte containers wordt deze regeling aangepast per 1 januari 2022. Ouders met kinderen die nog niet uit de luiers zijn, krijgen die vergoeding niet. Voor deze groep zal de gescheiden inzameling dus extra gunstig uitpakken. De kosten voor luierinzameling en recycling worden betaald uit de besparing op het restafval.

Luiermateriaal wordt nieuwe grondstof
Het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal is een uitgekiend proces. Het materiaal wordt met hoge temperatuur gescheiden in kunststof en slurry. Deze slurry wordt omgezet in biogas en slibkoek. Uit de slibkoek wordt biogranulaat en ammoniumsulfaat gehaald. Biogas en biogranulaat worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, ammoniumsulfaat kan als meststof worden gebruikt. Afval wordt zo een grondstof of een nieuw product.

Voor een goede recycling gelden er strenge eisen voor de inzameling. Luiers en incontinentie- materialen moeten in doorzichtige zakken in de luiercontainer worden gegooid. Bepaalde voorwerpen zoals latex handschoenen en billendoekjes mogen er niet in. De afvalinzamelaar controleert hierop.

Ambitie: 50 kg restafval
Leusden wil een duurzame, groene gemeente zijn. Daar hoort het scheiden en recyclen van afval bij. Hiermee dragen we bij aan de circulaire economie: de hoeveelheid restafval vermindert en er wordt bespaard op grondstoffen, energie en geld. Ruim 80 procent van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden ingezameld. In Leusden produceren we jaarlijks 79 kilo restafval per persoon. De ambitie is om dit in 2025 te verlagen naar 50 kilo.