Eerste terras van schone bodemas geopend op FabCity

Terras van Urbanite™ op campus FabCity nu toegankelijk voor publiek
Met de officiële opening van FabCity door burgemeester Eberhard van der Laan en minister Jet Bussemaker is ook het ‘Terras van bodemas’ formeel geopend. Speciaal hiervoor heeft Struyk Verwo Infra voor AEB Amsterdam (AEB) en Inashco een eerste partij trottoirtegels geproduceerd waarbij de nieuwe bouwstof Urbanite™ is verwerkt. Urbanite™ is het schoolvoorbeeld van ‘urban mining’, het gebruiken van de stad als wingebied van grondstoffen.

Jeroen de Swart, CEO van AEB: ‘AEB en Inashco hebben zich tot doel gesteld alles uit afval te halen wat erin zit. Samen met onze partner Tauw hebben wij een unieke gepatenteerde technologie ontwikkeld voor het terugwinnen van mineralen uit bodemas. Dit is het product dat overblijft na het verbrandingsproces. We maken het nu mogelijk om van de opgewerkte bodemas nieuwe producten te maken. Zo winnen we grondstoffen terug uit afval, de circulaire economie mooi in de praktijk gebracht.’

Urbanite is een hybride materiaal gemaakt van bodemas. Het gaat om opgewerkte bodemas die vrij toepasbaar is, geen milieurisico’s kent en steeds weer kan worden hergebruikt. ‘Urbanite wordt nu op grotere schaal getest’, zegt Bas Hemmen, manager van de Business Unit Bodemas van AEB. ‘We gaan een installatie bouwen voor het opwerken van de bodemas en werken toe naar een productie van 6000 ton per week als de nieuwe installatie gereed is.’

Het proces van het opwerken van de bodemas verloopt in drie stappen: Het terugwinnen van de metalen en het versneld verouderen van de bodemas met behulp van CO2. Vervolgens het uitwassen van de schadelijke zouten en tenslotte de namineralisatie zodat het laatste metaal eruit kan worden gehaald.

Proeftuin voor Nederland
Urbanite™ is een unieke bouwstof omdat het, in tegenstelling tot andere opgewerkte bodemassen, pH neutraal is. ‘Onze bouwstof onderscheidt zich hiermee’, zegt Bas Hemmen. ‘Het pH neutrale Urbanite voldoet nu en over vijftig jaar ook nog steeds aan alle milieueisen. We zijn de proeftuin om de rest van Nederland te laten zien dat dit werkt.‘ De bouw van de Mineralen Opwerkings Installatie waar Urbanite geproduceerd wordt start in 2017. Vanaf dat moment zal Urbanite™ voor producten zoals trottoirtegels beschikbaar zijn. Op deze manier werken Tauw, AEB Amsterdam en Inashco met diverse innovatieve technieken aan een schone samenleving.

Educatief en duurzaam programma
FabCity is een tijdelijke campus met 50 bijzondere paviljoens die in het teken staan van innovatie en duurzaamheid. Deze campus maakt deel uit van het programma Europe by People. Het educatieve, culturele en duurzame programma dat Nederland aanbiedt in het kader van het Europese voorzitterschap. AEB en Inashco hebben hier naast het entreepaviljoen een terras aangelegd van de ‘Urbanite™ trottoirtegels’. FabCity is nog tot 26 juni open voor het publiek. Ook vele Europese delegatieleden zullen een bezoek brengen aan FabCity.

 

[vc_button title=”Meer over AEB” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/depot-gevaarlijk-afval-aeb-amsterdam/”]