Den Ouden verzameld taxus tegen kanker

Den Ouden doet mee aan de inzamelingsactie van taxussnoeisel bij Taxus Taxi. Taxussnoeisel wordt verwerkt in medicatie tegen kanker.

Op alle locaties van Den Ouden (m.u.v. het hoofdkantoor) kan GRATIS taxussnoeisel worden aangeleverd. Per locatie komt er een inzamelingsbak te staan en er zijn ook big-bags en tassen beschikbaar om de taxus in op te vangen.

Taxussnoeisel is alleen tot medicijn te verwerken als het jong en zuiver is. Uit taxusafval dat verontreinigd is door zand, steen, blad of hout kan geen taxol gewonnen worden. Het is daarom heel erg belangrijk dat u alleen jong en zuiver snoeisel verzamelt en aanbiedt.

Taxus Taxi zamelt ieder jaar in de periode van 15 mei tot en met 15 oktober taxussnoeisel in. Zo gewenst kan Taxus Taxi het taxussnoeisel ook bij u op locatie ophalen. Het beste kan u taxus snoeien in juni en augustus/september. Buiten de inzamelperiode zit er onvoldoende taxol in de naalden van de taxus, waardoor het snoeisel niet verwerkt kan worden in medicatie tegen kanker.

Natuurlijk… helpt u ook graag in de strijd tegen kanker!

Voor meer informatie over deze inzamelingsactie kunt u contact opnemen met:
Dayenne van Overdijk, email: d.vanoverdijk@denoudengroep.com
Of kijk op: www.taxustaxi.nl