Omrin verkoopt belang in Jager Midwolde aan Dusseldorp Groep

Omrin en Dusseldorp Groep hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het resterende pakket aandelen van Afvalsturing Friesland in de onderneming Jager Midwolde. Dusseldorp neemt met terugwerkende kracht (per 1 januari 2011) een belang van 51 % over; daarmee verwerft zij alle aandelen in Jager Midwolde. Eind 2008 nam Dusseldorp al een belang van 49 % in het bedrijf dat zich richt op inzameling en recycling van bouw- en sloopafval, infrastructuur en sloopwerken.

De verkoop van de aandelen past in de strategie van Omrin om zich primair te concentreren op haar nutstaken: een duurzame inzameling en verwerking van afval, het beheer van de openbare ruimte en de productie van energie uit afval. De activiteiten van Jager sluiten onvoldoende aan op deze taken; dat geldt ook voor het marktsegment dat vanuit Midwolde bediend wordt.

De overeenkomst die nu is gesloten, past binnen de afspraken uit 2008 om het volledige belang in Jager Midwolde in 2011 over te doen aan Dusseldorp Groep. Daarmee krijgt Dusseldorp (tot dusver hoofdzakelijk actief in Gelderland, Overijssel en Flevoland) een goede positie in de noordelijke markt en gaat Jager Midwolde, met 140 werknemers, deel uitmaken van een concern met bijna 600 werknemers. Beide bedrijven zijn in hetzelfde marktsegment actief.