Den Ouden Groep neemt Reiling Sterksel over

Den Ouden Groep uit Schijndel neemt met ingang van 1 februari 2016 de activiteiten van Reiling Sterksel b.v. over. Met deze overname verstevigt het familiebedrijf haar strategische positie in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Werknemers en materieel worden overgenomen. Reiling Sterksel zal tijdelijk het parkmanagement voortzetten onder de naam BPC Parkmanagement.

Bio Tech Park Brabant
“Reiling Sterksel was geen onbekende partij voor ons. Toen in april 2015 de nieuwe activiteiten op Bedrijven park ‘t Chijnsgoed bekend werden zijn wij direct het gesprek aangegaan met zowel Reiling Sterksel als de nieuwe initiatiefnemers BioTechParkBrabant”, zegt Jochem Langenhuijzen, directievoorzitter van Den Ouden Groep.
“Enerzijds is de locatie geografisch van belang voor onze groeistrategie anderzijds sluiten de beoogde ontwikkelingen van BioTechParkBrabant naadloos aan bij de weg die Den Ouden reeds is ingeslagen”. Ruben van Maris, initiatiefnemer van BTPB is verheugd met de komst van Den Ouden naar het bedrijvenpark. “Een betrouwbare en professionele speler in de markt met kennis van zaken, die een waardevolle bijdrage aan de doelstellingen van het park kan leveren”.

Den Ouden Groep
Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met circa 170 medewerkers en levert een totaalconcept voor Bodemverbeteraars, Bodembemesting (Ferm O Feed), Bodemveiligheid (Bodac), Binnenstedelijke herinrichting, Betonaanleg en Biobrandstoffen.

De speerpunten van Den Ouden Groep bestaan uit het realiseren van civiel- en cultuurtechnische werken, betonwegen, bodemsanering, archeologie en explosieven opsporing, het vervaardigen en vermarkten van biomassa, bodemverbeteraars en organische meststoffen over de hele wereld.

Reiling Sterksel
Reiling Sterksel b.v. werd in 2004 overgenomen door de Driessen Groep in Deurne. Naar aanleiding van een strategische herpositionering binnen de groep is besloten om afscheid te nemen van de operationele activiteiten binnen groen, biomassa en GWW. Reiling Sterksel zal, tot het moment dat BioTechParkBrabant definitief zal starten, het parkmanagement over het bedrijvenpark blijven voortzetten onder de naam BPC Parkmanagement.