Circulair programma voor recycling van bestek operationeel

Een jaar na de introductie van het concept voor de recycling van bestek, zijn AKB.nl en Amefa officieel gestart met de realisatie van de innovatieve circulaire plannen. Daarmee hebben ze in hun sector een primeur te pakken. “We zijn de eersten die deze mogelijkheid aanbieden.”

Het recyclingprogramma is een gezamenlijk initiatief van leverancier AKB.nl, producent Amefa en recyclingbedrijf Van Gerrevink. Bestek dat, meestentijds vanwege slijtage, door klanten ongeschikt wordt geacht voor gebruik, wordt ingezameld, gescheiden en getransporteerd naar het MRF-gecertificeerd recyclingbedrijf. Nadat de materialen geschikt zijn gemaakt voor hergebruik, worden ze teruggebracht in de keten.

Intensieve studie
Het initiatief voor de recycling werd gelanceerd op vakbeurs Zorgtotaal in 2019. Daarna volgde een periode van intensieve studie en verkenning van mogelijkheden. Met alle betrokken partners werden ten slotte afspraken gemaakt. Vanaf nu is het recyclingprogramma volledig operationeel, laten directeur Jos den Hengst van AKB.nl en directeur Eduard Bakker van Amefa weten.

Maximale beperking van waardeverlies
Met het recycleprogramma wordt een maximale beperking van waardeverlies van de materiaalstroom gerealiseerd. Bestek met de metaallegeringen 18/10 (chroomnikkelstaal) 18/0 (chroomstaal) en 18/0 (en 13/0 (beide chroomstaal) komen voor recycling in aanmerking. Bakker: “Vaak belanden deze metalen op de afvalberg. Dat is uiteraard zonde, want daarmee gaat het materiaal verloren. Met de recycling kunnen we een aanzienlijke milieuwinst boeken.”

Oneindig herbruikbaar
Een bijzondere eigenschap van staal is dat de grondstof oneindig herbruikbaar is. Met elke ton staal die wordt gerecycled wordt meer dan anderhalf keer zijn gewicht in CO2-uitstoot bespaard. Daarnaast wordt per ton gerecycled staal een besparing geboekt van 0,5 ton kolen, 1,5 ton ijzererts, 40 procent water, 70 procent energie en 75 procent broeikasgasemissies.

Voortrekkersrol
AKB.nl en Amefa willen met het programma voor de business to business-markt een voortrekkersrol op zich nemen. “In de Benelux zijn we marktleider op het gebied van bestek in de horeca”, zegt Bakker. “Zo’n positie brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Een groeiend deel van onze klanten, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, cateringbedrijven, overheidsinstanties en andere grootverbruikers, voelt de druk om duurzaam en circulair te ondernemen. Ze willen hun ecologische footprint minimaliseren. Met dit recycleprogramma bieden we hun een belangrijke tool om die ambities te verwezenlijken. We zijn, voor zover we weten, de eerste in onze sector die deze mogelijkheid bieden. Vanzelfsprekend hopen we hiermee de toon te zetten voor onze concurrentie. Hier wordt immers iedereen beter van.”

Belangstelling komt op gang
De belangstelling voor het programma is inmiddels goed op gang gekomen, laat Den Hengst weten. De eerste partijen bestek zijn reeds gerecycled en succesvol in de keten teruggebracht. Om de aantrekkelijkheid van de recycling te maximaliseren, hebben AKB.nl en Amefa het proces zo gestroomlijnd dat klanten er zelf geen werk aan hebben. Het bestek wordt op locatie opgehaald en naderhand ontvangt de klant een officieel certificaat van deelname.

Donatie aan groen doel
Met het recycleprogramma verwachten AKB.nl en Amefa break-even te draaien. Eventuele kosten zullen door beide partijen gezamenlijk worden gedragen, een eventuele winst zal worden gedoneerd aan een groen doel. Den Hengst: “Er zit geen verdienmodel achter het programma. Behalve dat er winst wordt geboekt voor het milieu. Door het hergebruik van de grondstoffen beperken we de afval tot nihil.”