Recycling van afval is belangrijker dan ooit. Het Afvalfonds Verpakkingen werkt aan een circulaire economie waarbij verpakkingsafval terugkomt als grondstof voor nieuwe verpakkingen. Met als doel volledig fossielvrij en circulair verpakken in 2050. Het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatig verpakkingsafval levert daaraan een belangrijke bijdrage. Het Afvalfonds biedt de bedrijven daarom een makkelijke oplossing die de bedrijven flink wat kosten bespaart. De kosten voor het ophalen, transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening door afspraken te maken met afvalinzamelaars en verwerkers.

Aanmelden voor kosteloze inzameling
Bedrijven kunnen gebruik maken van het kosteloze inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen te scheiden: ‘Afval Goed Geregeld’. Hiermee maakt het Afvalfonds het voor scholen en bedrijven op een makkelijke manier mogelijk dat deze verpakkingen, die bijvoorbeeld worden weggegooid bij consumptie op het werk, in de sportkantine of het attractiepark, op school of in de horeca, in het vervolg gescheiden aangeboden kunnen worden ter recycling. “Goed nieuws voor bedrijven die in deze dure tijden bij willen dragen aan het behoud van grondstoffen. En op scholen heeft het ook nog eens een educatief aspect,” aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds. Voor scholen en bedrijven is een toolkit ontwikkeld (ook in het Engels) om afvalscheiding te introduceren en hierover goed te kunnen communiceren.

Al ruim 30.000 organisaties
Inmiddels zijn al ruim 17.000 locaties gestart met gescheiden inzameling van PD en 14.000 locaties met glas. Vanaf 1 december kunnen bedrijven zich weer aanmelden. Klein Lankhorst: “We hopen op een verdubbeling van het aantal inschrijvingen. Hoe meer verpakkingsafval we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Vanaf 1 december is het loket permanent geopend en kunnen organisaties zich op elk moment inschrijven.”

Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich bij het online loket www.afvalgoedgeregeld.nl aanmelden. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval start binnen een kwartaal.

Maak samen van afval weer een grondstof
In Nederland wordt 88% verpakkingen gerecycled of hergebruikt. Hergebruik is niet alleen goed voor het milieu, maar komt ook het klimaat ten goede. We halen met de bedrijfsmatige inzameling steeds meer gescheiden afvalstromen van goede kwaliteit op. We voorkomen hiermee dat grondstoffen verloren gaan. Zo kunnen we samen de recycledoelstellingen halen om tot een circulaire economie te komen. Het Afvalfonds zet zich hier dagelijks voor in, door niet alleen de inzameling en recycling te regelen, maar ook om verpakkingen van gerecycled plastic en goed recyclebare plastic verpakkingen aan te jagen en een collectief systeem voor herbruikbare verpakkingen op te zetten.

Over Afval Goed Geregeld
‘Afval Goed Geregeld’ is een initiatief van Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van het verpakkingsafval in Nederland.