Jaarverslag 2016: Afvalzorg is klaar voor de start

Zorgvuldigheid betaalt zich uit. Na jaren van voorbereidend werk viel in 2016 veel op zijn plek. Op diverse locaties klonk het startsein voor nieuwe activiteiten waarmee Afvalzorg de grondstoffenkringloop sluit en haar unieke kennis in afvalverwerking gaat inzetten voor de klanten.

Het digitale jaarverslag 2016 van Afvalzorg is verschenen. Dit jaarverslag geeft inzicht in het bedrijf, verschillende kernthema’s en projecten die spelen. In 2016 klonk op diverse locaties het startsein voor nieuwe activiteiten waarmee Afvalzorg de grondstoffenkringloop wil sluiten.

Terugblikkend op 2016 ziet Bert Krom, algemeen directeur van Afvalzorg, een jaar waarin veel voorbereidend werk is verricht voor nieuwe plannen. Plannen waarmee we onze vooraanstaande positie in de stortmarkt behouden en nieuwe activiteiten ontwikkelen die passen in een circulaire economie. We zijn klaar voor de toekomst.

Bekijk hier het digitale jaarverslag van 2016