Hyzon Motors tekent exclusief leveringscontract voor waterstof aangedreven elektrische vrachtwagens met toonaangevend Europees bedrijf voor afvalinzamelingsoplossingen, Geesinknorba

  • Het Nederlandse bedrijf Geesinknorba produceert vuilniswagens met gepatenteerde, elektrische lift en innovatieve laadtechnologieën, zet momenteel 7.500 vuilniswagens in in heel Europa
  • Tijdens een contractperiode van drie jaar wordt Hyzon de exclusieve leverancier van waterstofaangedreven elektrische voertuigen van Geesinknorba

Hyzon, een toonaangevende wereldwijde leverancier van emissievrije elektrische voertuigen met waterstof-brandstofcellen, heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd met Geesinknorba als exclusieve leverancier van emissievrije vrachtwagens. Geesinknorba zet al emissievrije voertuigen in in heel Europa, met naar verwachting 300 vrachtwagens of meer die gedurende het driejarige contract door Hyzon zullen worden geleverd. De bedrijven verwachten dat de jaarlijkse vraag zal groeien naarmate klanten prioriteit geven aan het koolstofarm maken van afvalinzameling, en dit zal worden vergemakkelijkt door de beschikbaarheid van waterstof in heel Europa te vergroten. Recente aankondigingen over de productie van groene waterstof en de uitbouw van de waterstofinfrastructuur hebben na de COP 26-top in Glasgow een hoogtepunt bereikt.

De CEO van Hyzon, Craig Knight, beschreef de samenwerking als een samenwerking die voortkomt uit de wederzijdse ambitie om de lokale gemeenschap en de wereldwijde milieu-impact van afvalinzamelingsactiviteiten op korte termijn aanzienlijk te verbeteren.

“De samenwerking met Geesinknorba bouwt voort op een gedeeld begrip dat duurzame afvalinzameling een aanzienlijke impact kan hebben op het koolstofarm maken van gemeenschappen en het verbeteren van de kwaliteit van leven in onze woonwijken,” zei Knight. “Om deze impact te realiseren, moeten de oplossingen toegankelijk, robuust en gebruiksvriendelijk zijn. Door de expertise van Geesinknorba en Hyzon te combineren, kunnen wagenparkbeheerders in heel Europa deze oplossing krijgen.”

Geesinknorba, een pionier in het ontwikkelen van emissievrije afvalinzamelingstechnologie, is actief in meer dan 30 landen en heeft meer dan 7.500 vuilniswagens op de weg; ze zijn ook de grootste aanbieder van batterij- en brandstofcel elektrische vuilniswagens in Europa. Om deze leidende positie te behouden en te versterken, zullen de afvalinzamelbakken, verdichtingsmechanismen en lifters van Geesinknorba allemaal beschikbaar zijn voor integratie met de Hyzon emissievrije voertuigplatforms. Door de aard van hun dagelijkse werkzaamheden hebben dieselaangedreven vuilniswagens te kampen met hoge onderhoudskosten en een extreem laag brandstofverbruik, en zijn vaak de bron van geluidsklachten in woonwijken. Afvalinzameling biedt een bijzonder geschikte toepassing voor waterstofbrandstofceltechnologie, aangezien het back-to-base-model een centrale tankinfrastructuur mogelijk maakt. Het dagelijks vele uren bedienen van het hydraulische verdichtingssysteem en de rooimachines is zeer veeleisend; De waterstof aangedreven brandstofceltrucks van Hyzon kunnen gemakkelijk aan deze operationele vereisten voldoen. Batterij- en brandstofcel-elektrische voertuigen zijn ook aanzienlijk stiller dan traditionele vuilniswagens. Over de hele wereld komen door de overheid beheerde en geëxploiteerde wagenparken in opkomst, aangezien early adopters van voertuigen op waterstofbrandstofcel en beleidsmakers in heel Europa luidruchtig zijn in hun streven naar decarbonisatie, aanbestedingen uitschrijven en stimulansen geven voor emissievrije voertuigen.

De twee bedrijven zullen samenwerken om continu onderhoud en service te bieden aan eindgebruikers, zodat wagenparkeigenaren gemakkelijk kunnen overstappen op een emissievrije oplossing. De eerste Hyzon-trucks zullen naar verwachting door Geesinknorba worden ingezet bij de regering van Barcelona. Ze zullen worden geproduceerd in de fabriek van Geesinknorba in Emmeloord en in de fabriek van Hyzon in Groningen, Nederland.

Over Hyzon
Hyzon is een wereldleider op het gebied van elektrische mobiliteit met brandstofcellen, met Amerikaanse vestigingen in de regio’s Rochester, Chicago en Detroit, en internationale vestigingen in Nederland, China, Singapore, Australië en Duitsland. Hyzon is een energietransitieversneller en technologie-innovator, die end-to-end oplossingen biedt, voornamelijk voor de commerciële mobiliteitssector, met een focus op de markt voor bedrijfsvoertuigen en de waterstofvoorzieningsinfrastructuur. Door gebruik te maken van zijn beproefde en gepatenteerde waterstofbrandstofceltechnologie, streeft Hyzon ernaar om emissievrije zware vrachtwagens en bussen te leveren aan klanten in Noord-Amerika, Europa en de rest van de wereld om de uitstoot van dieseltransport, dat een van de grootste bronnen van koolstof is, te verminderen. uitstoot wereldwijd. Het bedrijf draagt ​​bij aan de escalerende acceptatie van elektrische voertuigen met brandstofcel door zijn bewezen technologische voorsprong, toonaangevende brandstofcelprestaties en geschiedenis van snelle innovatie. Bezoek www.hyzonmotors.com

Over Geesinknorba 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Emmeloord (Nederland) met productiefaciliteiten in Emmeloord en Sevilla (Spanje) en servicelocaties in de Benelux, Scandinavië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië en Oost-Europa, is een innovatieve speler in de afvalinzamelingsindustrie. Geesinknorba levert geavanceerde producten en diensten om hulpbronnen op de meest effectieve, efficiënte, veilige en milieuvriendelijke manier in te zamelen. Geesinknorba biedt 3 merken aan; Geesink en Norba (Vuilniswagens) en Kiggen (verdichters). Geesinknorba is sinds 2003 een pionier op het gebied van emissiearme oplossingen en technologieën. Dankzij deze baanbrekende kracht was Geesinknorba de eerste die een hybride RCV op de markt bracht en evolueerde hij ook naar de eerste volledig elektrische RCV. Voortbouwend op jarenlange kennis en internationale knowhow, is Geesinknorba in staat om de beste oplossingen te bieden en duurzaamheid te stimuleren.Ga voor meer informatie naar: www.geesinknorba.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen van huidige of historische feiten die in dit persbericht zijn opgenomen, zijn toekomstgerichte verklaringen. Wanneer ze in dit persbericht worden gebruikt, worden de woorden “zou kunnen”, “zouden”, “zullen”, “kunnen”, “geloven”, “anticiperen”, “van plan zijn”, “schatten”, “verwachten”, “projecteren”, de negatieve van dergelijke termen en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke identificerende woorden bevatten. Deze toekomstgerichte verklaringen, inclusief verklaringen over onze vooruitzichten voor 2021, zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en veronderstellingen van het management over toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op de momenteel beschikbare informatie over de uitkomst en timing van toekomstige gebeurtenissen. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, wijst Hyzon elke plicht af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, die allemaal uitdrukkelijk worden gekwalificeerd door de verklaringen in deze sectie, om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit persbericht weer te geven. Hyzon waarschuwt u dat deze toekomstgerichte verklaringen onderhevig zijn aan talrijke risico’s en onzekerheden, waarvan de meeste moeilijk te voorspellen zijn en waarvan vele buiten de controle van Hyzon liggen, inclusief risico’s en onzekerheden beschreven in het gedeelte “Risicofactoren” van Hyzon’s definitieve proxyverklaring op Schedule 14A ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de “SEC”) op 21 juni 2021, onze registratieverklaring op formulier S-1 ingediend bij de SEC op 30 juli 2021 en andere documenten ingediend door Hyzon van van tijd tot tijd met de SEC. Deze deponeringen identificeren en adresseren andere belangrijke risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen en resultaten wezenlijk verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen, zoals risico’s die verband houden met het vermogen om niet-bindende memoranda van overeenstemming om te zetten in bindende bestellingen of verkopen (inclusief vanwege de huidige of toekomstige financiële middelen van de tegenpartijen bij de niet-bindende memoranda van overeenstemming en intentieverklaringen van Hyzon), of het vermogen om aanvullende potentiële klanten te identificeren en deze om te zetten in betalende klanten. Hyzon geeft geen garantie dat Hyzon zijn verwachtingen zal waarmaken.