Chemelot ondertekent convenant Operation Clean Sweep

De directie van Chemelot Site Permit B.V. (CSP), houder van de milieuvergunning van het Chemelot terrein, heeft vandaag het Operation Clean Sweep® (OCS) – convenant  ondertekend. Daarmee verbindt het chemisch industrieterrein  zich aan het doel van nul emissie van kunststof korrels, vlokken en poeder naar het milieu.

In de visie Chemelot 2025 heeft het chemisch industrieterrein haar ambitie uitgesproken om in 2025 de meest veilige, meest duurzame en meest competitieve site van West-Europa te willen zijn. Om de meest duurzame chemiesite van Europa te kunnen zijn, vraagt de zorgplicht van Chemelot maatregelen te treffen voor een schone omgeving, en is het voorkomen van het verlies van plastic pellets, vlokken en poeder van belang.

Wanneer deze producten tijdens productie, transport of verwerking worden gemorst, leidt dat tot ongewenste milieubelastingen. Het OCS-programma is een industrie breed initiatief dat bedrijven in de gehele keten verschillende richtlijnen, tools, handleiding en trainingsmateriaal biedt om effectieve maatregelen te kunnen treffen om het verlies van pellets, vlokken en poeder naar onze omgeving te voorkomen.

Afgelopen jaren hebben de producenten Vynova, QCP, SABIC, Borealis, DSM, en de waterzuivering IAZI van Sitech zich als bedrijf aangesloten bij het initiatief van OCS. Inmiddels hebben deze bedrijven een aantal initiatieven ontplooid om deze vorm van  plastic waste te reduceren. Er ligt nu een Chemelot-breed programma waaraan alle relevante Chemelot-bedrijven deelnemen, dat zijn de kunststof-producerende-transporterende en -verwerkende bedrijven.  Door de krachten en ervaringen te bundelen is er  meer slagkracht en wordt sneller en beter van elkaar geleerd. Daarmee is de verwachting  succesvoller te kunnen zijn om dergelijke ‘spills’ naar het milieu echt te voorkomen.  Het Chemelot OCS-programma wordt door Chemelot site Permit, als hoofdvergunninghouder, aangestuurd.

Door de ondertekening van het OCS-convenant spreekt Chemelot als koepelorganisatie expliciet haar commitment uit, ook via dit programma, om haar zorgplicht voor mens en milieu te willen realiseren.

Over Operation Clean Sweep
Oorspronkelijk ontwikkeld in de Verenigde Staten door Plastics Industry Association (PLASTICS) in de jaren 1990, is OCS nu een gezamenlijk internationaal programma. Binnen Europa wordt OCS ondersteund door verschillende nationale kunststofverenigingen met Plastics Europe, de Europese vereniging van kunststofproducenten, als belangrijkste gastheer. OCS is al geïmplementeerd door bijna 700 Europese bedrijven en verenigingen in de kunststofwaardeketen. Lees meer over het programma en onderteken de belofte op http://www.opcleansweep.eu.

Over Chemelot Site Permit B.V.
CSP is verantwoordelijk voor het beheer van de omgevingsvergunning van de Chemelot site. De directie van CSP wordt gevormd door de directeur van SABIC, de directeur van Plants & Sitech en de executive director Chemelot. CSP is vergunninghouder van de zgn. koepelvergunning voor de gehele locatie. De afzonderlijke fabrieken en installaties hebben een onder die koepel vallende deelvergunning. In totaal zijn er 59 deelvergunningen.

Over Chemelot
Chemelot heeft de ambitie om voor 2025 te zijn uitgegroeid tot de meest veilige, meest duurzame en meest concurrerende chemiesite van Europa. In 2050 wil Chemelot klimaat neutraal zijn. Op dit moment is er werkgelegenheid voor ruim 8100 medewerkers met meer dan 60 verschillende nationaliteiten. De directe werkgelegenheid op Chemelot zal groeien naar meer dan 10.000 medewerkers op Chemelot. De activiteiten op Chemelot genereren een omzet van meer dan €10 miljard per jaar. Chemelot neemt ongeveer 20% van de chemiesector in Nederland voor haar rekening en behoort tot de top 5 chemieclusters in Nederland.

De hoge mate van integratie en synergie op Chemelot, de kennis en expertise van de Brightlands Chemelot Campus, de fabrieken en site services is uniek in Europa. Hierdoor kunnen de fabrieken op het Industrial Park, alsook de proeffabrieken op de Campus efficiënt opereren op gebied van grondstoffen, energie en kosten en concurrerend produceren. De volledige keten – van R&D, onderwijs, pilot- en demofabrieken en grootschalige maakindustrie – bevindt zich op één terrein.