Eerste schop in de grond voor Twence Zonnepark Tienbunderweg

Foto: persfotograaf.nl

De algemeen directeuren Dennis de Jong van Solarcentury en Marc Kapteijn van Twence hebben vrijdag 10 februari de eerste schop in de grond gezet voor het Twence Zonnepark Tienbunderweg.

Hiermee is de bouw gestart van de eerste fase van een beoogd zonnepark met een totale omvang van 8 voetbalvelden. Het park kan voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.000 huishoudens. De eerste fase zal vanaf mei 2017 groene energie leveren voor ongeveer 400 huishoudens. Deze wordt geproduceerd met 4.720 panelen met een totaal vermogen van 1,3 MW. Solarcentury uit Helmond bouw en onderhoudt het zonnepark.

Het project is een pilot en past binnen Twence’ streven meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Met dit zonnepark wil Twence kennis opdoen van deze vorm van energie-opwekking. Het is de bedoeling in de toekomst meer Twence-terreinen in te richten als zonnepark.

Voor meer informatie over het Zonnepark Tienbunderweg : http://www.twence.nl/Innovatie/Zon.html

Twence is een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Wij brengen grondstoffen terug in de kringloop en leveren duurzame energie. Twence draagt daardoor bij aan vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de vermijding van CO2-uitstoot. Het afval waar wij grondstoffen en energie uit halen komt uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.