Canadese delegatie bezoekt circulaire Modulo Milieustraat te Zaanstad

Een delegatie uit Canada bestaande uit bedrijven en overheid, hebben samen met RWS de Modulo milieustraat van HVC te Zaanstad bezocht. De doelstelling van dit bezoek was zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen van de milieustraten in Nederland, de toegepaste innovaties en de bijdrage die Modulo levert aan de circulaire economie.

Tijdens de uitgebreide rondleiding heeft de delegatie, met vertegenwoordigers van diverse gemeenten, bedrijven en instanties, kennis genomen van de voordelen die het innovatieve circulaire Modulo concept kent.

  • Maximale flexibiliteit naar de toekomst. Denk hierbij aan de snelle verplaatsbaarheid, de eenvoudige uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden;
  • De duurzaamheid, omdat de milieustraat 100% herbruikbaar is;
  • Dubbel grondgebruik door de holle onderzijde van het bordes. De ruimten onder het bordes kennen onder meer de volgende toepassingsmogelijkheden:  een verantwoorde opslag van Klein Chemisch Afval (KCA), kantoorruimte, sanitaire voorzieningen, kringloop, ruimte voor nascheiding van afvalstromen bijvoorbeeld bij toepassing van inwerpzuilen, opslag van materieel en materiaal;
  • De totale levensduurkosten (TCO) van een Modulo milieustraat zijn lager dan die van de traditioneel gebouwde milieustraat;
  • Korte realisatietijd door inzet van onze Modulo Co-Designstudio en onze snelle wijze van bouwen;
  • Minder grondverzet en inzet van materieel (CO2 mitigatie) en
  • Relatief lage druklast naar de ondergrond c.q. fundering. Dit heeft een gunstig effect op het voorkomen van zettingen die kunnen ontstaan bij bouwen op “slechte” gronden.

 

[vc_button title=”Meer over Modulo Milieustraten” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/modulobeton-modulo-milieustraat”]