Bouw van de Waste-to-Energy installatie van Indaver in Essex is gestart

(Afbeelding van/via Indaver)

Indaver bouwt een nieuwe afvalenergiecentrale in Oost-Engeland bij het voormalige vliegveld Rivenhall. In deze waste-to-energy centrale zal tot 595 000 ton niet-recyclebaar huishoudelijk restafval en bedrijfsafval verwerkt worden. De energie die vrijkomt bij het proces wordt teruggewonnen. De investering bedraagt 600 miljoen pond. De bouw van de installatie is gestart midden oktober 2022. De nieuwe installatie zal operationeel zijn in 2026 en 65 voltijds banen opleveren.

Afvalenergiecentrale als onderdeel van een integrated Waste Management Facility and Energy Centre (IWMF)
De afvalenergiecentrale, met een jaarlijkse capaciteit van 595 000 ton afval per jaar, zal deel uitmaken van de grotere Rivenhall Integrated Waste Management Facility (IWMF) dat een vergunning heeft gekregen om jaarlijks 853 000 ton afval te verwerken. Tijdens het proces wordt de energie teruggewonnen. De installatie zal een vermogen van 49,9 MWe leveren aan het elektriciteitsnet.

Civiele werken en voorbereidingen afgerond
Het terrein werd vanaf juni 2021 bouwrijp gemaakt. Tom Blackwell ltd stond in voor het grondverzet. Zo werd op het hoofdterrein ongeveer 3 miljoen ton grond afgegraven. Deze grond wordt nuttig ingezet voor herstelwerkzaamheden in de aangrenzende steengroeve. Vanaf april 2022 startte PJ Hegary & sons met  de civiele werken.

Hoofdaannemer Hitachi Zosen Inova mid oktober gestart met bouw
Het Zwitserse Hitachi Zosen Inova (HZI) is midden oktober gestart met de eigenlijke bouw van de afvalenergiecentrale. Een eerste reeks heipalen zijn geïnstalleerd. Deze vormen het fundament van de toekomstige bunker, waar het afval zal worden aangeleverd, de volledige afvalverwerking en energieproductie. Momenteel wordt ook gewerkt aan het omvormen van de tijdelijke toegangsweg van de A120 tot een permanente toegangsweg. Ook worden lagunes voltooid die het regenwater van de site zullen opvangen voor hergebruik.

De energiecentrale zal naar verwachting begin 2026 operationeel zijn.

500 jobs tijdens bouw, 65 voltijdse banen in operationele fase
Tijdens de bouw levert het Rivenhall-project meer dan 500 banen op, eenmaal operationeel zijn dat 65 voltijds banen. Hiermee levert Rivenhall een belangrijke bijdrage aan de plaatselijke economie.

Indaver heeft jarenlange ervaring in terugwinnen van energie en materialen
Indaver is met deze nieuwe afvalenergiecentrale niet aan haar proefstuk toe. Indaver is 35 jaar geleden ontstaan om een oplossing te bieden voor het gevaarlijk afval van chemische bedrijven uit de Antwerpse haven. Indaver introduceerde al vrij snel in haar geschiedenis nieuwe technologieën en omarmde de ambitie om elke joule energie en iedere kilo afval te recupereren. Want afval heeft waarde. Indaver haalt grondstoffen uit afval die dezelfde kwaliteit hebben als de primaire grondstoffen die zij vervangen. Tijdens onze thermische processen wekken we energie op die we onder de vorm van elektriciteit of stoom leveren aan bedrijven en huishoudens. Deze waardecreatie is essentieel om bij te dragen aan de circulaire economie. Indaver heeft ruime ervaring met het bouwen en exploiteren van afvalenergiecentrales in België, Duitsland en Ierland. Deze expertise zullen we inzetten bij de bouw van de nieuwe installatie in het Verenigd Koninkrijk.

Indaver actief in het Verenigd Koninkrijk
Indaver heeft mid 2022 haar verwerkingsportfolio in het Verenigd Koninkrijk uitgebreid met de acquisitie van BIP Chemical Holdings. BIP Chemical Holdings zet in op het recyclen van solventen voor klanten uit de chemische en de farmaceutische industrie.

Daarnaast zal Indaver vanaf 2023 een afvalenergiecentrale exploiteren die een oplossing zal bieden voor circa 150 000 ton huishoudelijk afval van enkele gemeenten in het noordoosten van Schotland.