BWaste International BV VCA** gecertificeerd

Met het behalen van de VCA** certificering zijn alle medewerkers van BWaste door vakopleiding, bedrijfsinstructies en regelmatige voorlichting in staat hun taken op een veilige, gezonde en (milieu)verantwoorde wijze te verrichten.

Met de VCA* (“één ster”) certificering was BWaste al goedgekeurd op de directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu aspecten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Met de nu behaalde VCA** certificering voldoen zij nu ook aan de eisen die betrekking hebben op veiligheids-voorlichting en -opleiding, risico-inventarisatie, keuring van gereedschappen en materialen en het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij VCA 1 ster moet een bedrijf aan 23 eisen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voldoen, bij 2 sterren aan 35 eisen.

Met het behalen van de twee sterren-certificering kan BWaste nu ook als hoofdaannemer opdrachten uitvoeren. De betreffende opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat werkzaamheden veilig en volgens afspraak worden uitgevoerd. “De VCA-certificatie verhoogt het veiligheidsbewustzijn, zowel van de eigen mensen als van de onderaannemers. Mensen werken efficiënter en maken minder fouten. Minder ongevallen, dus ook minder schade en meer continuïteit in het werk.”

 

[vc_button title=”Meer over BWaste” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/bwaste-international/”]