Geïntegreerde Webshop OMS4Business

E-commerce is niet meer weg te denken in de huidige tijd. Mensen bestellen steeds meer via online winkels. Zo worden er ook steeds meer bestellingen gedaan via webshops voor afvalcontainers. Deze bestellingen moeten allemaal in de back-office systemen worden ingevoerd. Daar heeft OMS4Business een super oplossing voor!

OMS4Business heeft een webshop module die rechtstreeks geïntegreerd is met de back-office. De bestellingen die ingevoerd worden in de webshop komen rechtstreeks in OMS4Business terecht en gaan het proces van order tot factuur. De bestellingen worden in de webshop via Ideal betalingen afgehandeld. Het geld is binnen en de order kan uitgevoerd worden. Doordat de bestelling wordt opgezet in een order hoeven er geen gegevens meer handmatig ingevoerd te worden. De ingevoerde data is door de klant ingevoerd en zal correct en compleet zijn. Dus geen verkeerde data meer bij de invoer van orders.

De module is simpel en eenvoudig te activeren binnen het standaard uitgebreide OMS4Business.

OMS4Business
De 100% cloud applicatie voor ordermanagement is compleet in functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en snel in gebruik te nemen. Van order aanname naar planning en uitvoering tot factuur! Zo doorloopt de order de verschillende fasen in het primaire proces. Tijdens deze verschillende fasen kan de order van aanvullende digitale data worden voorzien zoals weegbonnen, foto’s, begeleidingsbrieven en handtekeningen.

Digitaal werken
Met de komst van snel Internet en mobiele communicatie zijn de mogelijkheden voor vergaande digitalisering binnen handbereik gekomen. Deze ontwikkelingen zijn in OMS4Business vooral terug te vinden bij de apps en tablets voor chauffeurs en digitale facturering. Digitaal werkt kostenbesparend. De voordelen worden behaald uit minder handmatige administratieve handelingen, beperking van de foutmarges en besparingen op porti en drukwerk.

Meer weten?
Wilt u ook zien wat OMS4Business voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@oms4business.com. Wij maken dan snel een afspraak!