AVR haalt met nieuwe scheidingsinstallatie grondstoffen uit restafval

Gemeenten Den Haag en Utrecht eerste klanten

Begin november start AVR met de bouw van een scheidingsinstallatie die plastics en drankenkartons scheidt uit restafval. Daarmee speelt het afval- en energiebedrijf in op haar ambitie om restafval 100% waardevol te maken. De installatie is naar verwachting medio 2018 gereed, eerste klanten zijn gemeenten Utrecht en Den Haag. De installatie is realiseerbaar door een partnership met het Afvalfonds Verpakkingen en wordt gebouwd door Banzo Engineering.

Ondanks zorgvuldige scheidingsinspanningen vanuit gemeenten en hun inwoners bevat restafval vandaag de dag nog té veel kunststoffen die een tweede leven verdienen. “Wij zien onze scheidingsinstallatie als een belangrijke volgende stap in de transitie van afval scheiden, waarbij niet de hoeveelheid, maar juist de kwaliteit van gescheiden afval telt. Als afval- en energiebedrijf dragen wij daar graag een steentje aan bij” aldus Yves Luca , CEO van AVR. In Nederland kennen we twee systemen voor het scheiden van afval die allebei nog volop in ontwikkeling zijn: bronscheiding en nascheiding. Gemeenten bepalen zelf welke manier van afval scheiden voor hen het beste werkt. Nascheiding heeft veel potentie in steden als alternatief naast bronscheiding. Door het aanbieden van nascheiding kan AVR nog beter aansluiten op de vraag van gemeenten en bijdragen aan recycling van kunststoffen. De teruggewonnen plastics dienen als grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe consumentengoederen, auto-onderdelen, bouwmaterialen en speelgoed.

Gemeenten Den Haag en Utrecht startklaar
AVR haalt vanaf medio 2018 plastic en drankpakken van de gemeenten Den Haag en Utrecht uit het restafval, binnen de lopende contracten. “Voor Den Haag is dit een mooie kans om het percentage gescheiden afval te laten toenemen, er hoeft dan minder afval verbrand te worden” aldus wethouder Revis van Den Haag.
De Utrechtse wethouder Kees Geldof: “In Utrecht heeft bronscheiding de voorkeur waarbij we plastic, blik en pak bij huishoudens inzamelen met kliko’s. Er zijn buurten waar dat niet mogelijk is vanwege praktische redenen. In Utrecht wordt een proef gehouden met nascheiding: dit is een kans om te onderzoeken of we het afvalscheidingspercentage van deze buurten op een hoog niveau kunnen brengen. Overigens zijn in Utrechtse wijken ook ondergrondse containers voor PMD.”

Partnership met Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds Verpakkingen ziet nascheiding van kunststof verpakkingen als waardevolle ontwikkeling. “Je kunt de installatie selectief laten sorteren op bijvoorbeeld folie, harde plastics of vormvaste materialen met een dop. Zo weet je zeker dat je alle waardevolle materialen uit de afvalstroom haalt”, aldus Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Omdat de scheidingsinstallatie alleen plastic verpakkingen en drankenkartons scheidt, is en blijft het van groot belang dat de consument thuis glas en papier blijft scheiden. Ook stelden het Afvalfonds Verpakkingen en AVR een innovatieagenda op met als doel steeds mooiere en sterkere kunststoffen te maken uit gebruikt plastic.