Alweer vier oehoes geboren op terrein Twence

Het inmiddels vaste oehoe-paartje, dat broedt op het terrein van Twence, heeft opnieuw een ‘goed gevuld’ nest met vier jongen grootgebracht. Dit is alweer het vierde jaar op een rij dat er binnenkort vier jonge oehoes uitvliegen.

De beschermde oehoe, de grootste uilensoort ter wereld, komt in Nederland maar op weinig plekken voor. In 2008 waren er in Twente nog geen oehoes waargenomen, maar inmiddels groeit het Twentse oehoe-nageslacht gestaag. Het is daarom heel bijzonder dat er bij ons op het terrein oehoes broeden.

Zo rond september moeten de jongen zich zelfstandig zien te redden. Op en rond de terreinen van Twence staat ze een aantrekkelijk fourageerterrein ter beschikking. De oehoe staat er om bekend honkvast te zijn, een paartje kan jaren op dezelfde plek verblijven. In de vrije natuur hebben ze een levensverwachting van 30 jaar. De precieze plek van het nest is bij slechts een enkeling bekend, zodat de dieren in alle rust hun jongen kunnen grootbrengen.

Het beschermen van de leefomgeving gaat hand in hand met de ontwikkeling van ons bedrijf. We spannen ons dan ook al jaren in voor een goede landschappelijke inpassing en natuurbehoud.