Haven van Rotterdam is voorloper in registratie scheepsafval

GMT-app maakt duurzaam afvalbeheer eenvoudig
M2Hamis AppMet de app M2HAMIS kan de verplichte registratie van scheepsafval nu ook mobiel. Door de digitalisering is papier niet meer nodig en wordt fraude met afvalstromen voorkomen. Dit is goed voor het milieu en bespaart zowel afvalinzamelaars als Havenbedrijf Rotterdam veel tijd.

GMT, specialist in software voor afvalbeheer en milieu, ontwikkelde de app M2HAMIS. Vanaf dit jaar kunnen grote en kleine inzamelaars via ieder toestel zoals computer en tablet gemakkelijk hun afval registreren in het Haven Management Informatie Systeem (HAMIS). Doordat handmatig invullen door de afvalinzamelaar en overtypen door het Havenbedrijf niet meer nodig is wordt veel tijd bespaard en de kans op fouten gereduceerd. Ook kan direct de registratie op het schip gecontroleerd worden waarmee fraude wordt voorkomen. De Haven van Rotterdam is hiermee pionier en wereldwijde voorloper.

Gebruikersgemak
Het scheepsafvalverdrag (CDNI), dat het milieu en de veiligheid op binnen- en buitenlandse wateren beschermt, vermeldt de registratievoorwaarden. HAMIS verzamelt de verplichte gegevens. “Gebruikersgemak was een van de belangrijkste eisen die we GMT hebben meegegeven om brede en mobiele toegankelijkheid mogelijk te maken”, vertelt Ron van Gelder, Senior Adviseur Havenbedrijf Rotterdam. “En daar is aan voldaan. Gebruikers kunnen via tablet of notebook eenvoudig de cloud-applicatie bereiken. Havenbedrijf Rotterdam levert aan de applicatie actuele informatie over schepen die de haven aandoen. Het gaat hierbij om scheepsnamen en bezoekgegevens. De inzamelaar kan deze informatie aanvullen met gegevens zoals soort, hoeveelheid stof en waar de afvalstoffen zijn ingezameld.’ De applicatie stuurt vervolgens de gegevens weer aan het Havenbedrijf zodat alle afvalstofgegevens compleet zijn.

Mark Abbas, CEO GMT vult aan: “De oplossing is lean, webgebaseerd en eenvoudig in gebruik. Het completeert onze productportfolio van oplossingen voor milieuvriendelijk afvalbeheer en draagt bij aan ons streven naar een schonere planeet. Papier is niet meer nodig en door de actuele informatie is directe controle mogelijk waarmee afvalfraude vermeden kan worden. Havenbedrijf Rotterdam loopt met deze applicatie voor de Rotterdamse haven duidelijk voorop. Ze is een voorbeeld voor andere havens in binnen- en buitenland.”

Op dit moment registreert de inzamelaar in drie fasen: vertrek naar het schip, overdracht afval en de facturering in HAMIS. Niet alleen bij de gebruiker maar ook bij de operationele medewerkers is veel administratieve last weggenomen doordat alle meldingen nu elektronisch gaan. In de toekomst is uitbreiding naar andere gegevens eenvoudig mogelijk.

Snelle ontwikkeling
GMT bouwde HAMIS met de ontwikkelomgeving OpenEdge van softwarebedrijf Progress. Dat is software die snelle en eenvoudige ontwikkeling en implementatie van applicaties mogelijk maakt. Progress servicepartner Yonder stond in voor de vervaardiging van de app M2HAMIS. Zij maakte gebruik van Progress Rollbase, een rapid app ontwikkeltool om snel robuuste apps voor de cloud te bouwen en te implementeren. Abbas: “Binnen slechts enkele weken na de start van het project, was de app functioneel en klaar om door het Havenbedrijf Rotterdam getest te worden in de Rotterdamse wateren. We kunnen spreken van een zeer snel ontwikkeld technisch hoogstandje.”

 

[vc_button title=”Meer over GMT” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/gmt-waste-management-software/”]