Afvalverwerkingsindustrie treft maatregelen om gevolgen corona op te vangen

Ook de afvalverwerkende industrie staat tijdens deze coronacrisis voor een uitdaging. Zo is er een flinke toename van huishoudelijk afval waardoor de beschikbare sorteer-, overslag- en recyclecapaciteit optimaal benut moeten worden om ook de toename in gescheiden plastic, metaal en drankenkartons (PMD) te kunnen verwerken.

Ook wordt veel gebruikt beschermingsmateriaal als plastic handschoentjes en mondkapjes aangetroffen tussen gescheiden verpakkingsmateriaal.

Inwoners worden opgeroepen om gebruikte handschoentjes en mondkapjes in de gewone afvalbak te gooien, bij het huishoudelijk restafval en dus niet bij recyclebare materialen.

Oproep aan inwoners: handschoentjes en mondkapjes horen bij het huishoudelijk restafval
In Nederland worden verpakkingen gescheiden ingezameld en gerecycled. Dit levert waardevolle grondstoffen op, waarvan nieuwe verpakkingen en producten gemaakt worden. Helaas komen handschoenen en mondkapjes vaker terug in de sorteercentra van recyclebare materialen en dat verstoort het sorteerproces.

Daarom roept de afvalverwerkingsindustrie inwoners op om handschoenen en mondkapjes te deponeren in de gewone afvalbak, oftewel de restafvalcontainer, in een goed gesloten zak. Op die manier wordt de kwaliteit van de recyclingstromen in stand houden.

Blijven scheiden
Sinds inwoners in verband met het coronavirus meer thuis zijn, is het huishoudelijk PMD sterk gestegen. De afvalverwerkende industrie werkt eraan om deze sterke toename goed te verwerken en de recycling te blijven waarborgen. Op dit moment wordt 99% van het ingezamelde PMD nog steeds gerecycled, Gemeenten roepen hun inwoners daarom op hun verpakkingsafval goed te blijven scheiden.

Omdat bedrijven die normaal gebruik maken van gerecycled materiaal te maken hebben met teruglopende verkoop door de coronacrisis dreigt er een overschot te ontstaan. Daardoor kan een heel klein deel van het ingezamelde materiaal niet meer gerecycled worden. Een zeer klein deel van het extra ingezamelde PMD wordt verbrand met energieterugwinning. Vanwege veiligheids-, gezondheids- en overlastrisico’s kan dit afval niet worden opgeslagen om te wachten op betere tijden. Zeker bij warme temperaturen is er sprake van brandgevaar, stankoverlast en andere hygiëneproblemen. Omdat meer dan 99% van het ingezamelde afval wel gewoon wordt gesorteerd en aan de recycler wordt aangeleverd is het belangrijk dat inwoners het verpakkingsafval blijven scheiden.

Inwoners die vragen hebben over de recyclingstromen in hun omgeving, kunnen hiermee terecht bij hun gemeente.