Udo Kock nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Meerlanden

(Foto: van Julius Schrank / via Afvalfonds Verpakkingen)

De heer Dr. Udo Kock is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Meerlanden Holding NV. Zijn benoeming gaat in op 1 januari 2023 en geldt voor vier jaar. Kock volgt Pedro Peters op, die na een derde zittingstermijn niet meer hernoembaar was.
Elfrieke van Galen, commissaris bij Meerlanden en voorzitter van de werving & selectiecommissie, licht de keuze voor Udo Kock toe: “Doorslaggevend bij de keuze voor de heer Kock is geweest dat hij veel kennis heeft van de sector waarin ook Meerlanden opereert, zijn brede kennis van het publieke domein en van maatschappelijk ondernemerschap en zijn ervaring met publiek-privaat stakeholder management.”

Kock: “Meerlanden loopt voorop in het streven naar een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Het is een heel mooi maatschappelijk en innovatief bedrijf dat in 27 gemeenten in Noord- en Zuidholland producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet, en daarnaast energie en warmte levert en de openbare ruimte onderhoudt. Ik kijk ernaar uit om daar als voorzitter van de Raad van Commissarissen een bijdrage aan te leveren.”

Udo Kock is econoom en gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2001 tot 2014 werkte hij als senior econoom voor het Internationaal Monetair Fonds, vanaf 2010 als ambassadeur voor West-Bank/Gaza als hoofd van het IMF-kantoor in Oost-Jeruzalem.  Sinds 2014 was hij wethouder (en vanaf 2017 eerste locoburgemeester) in Amsterdam met onder meer de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Haven, Schiphol, Waterbeheer en Deelnemingen. Op dit moment vervult hij diverse commissariaten en adviesrollen bij zowel bedrijven als (semi) publieke organisaties.