AEB stelt verbrandingslijnen gedeeltelijk buiten bedrijf

AEB heeft mede naar aanleiding van het verscherpt toezicht een verbetertraject opgestart om de veiligheid van de installaties en systemen te optimaliseren. De snelheid waarmee de verbeteringen worden doorgevoerd, is tot nu toe onvoldoende.  Om de veiligheid te borgen hebben medewerkers  samen met het management geconstateerd dat het noodzakelijk is om de verbrandingslijnen gedeeltelijk uit bedrijf te nemen.  AEB is daarmee gestart.  AEB heeft tot deze drastisch andere aanpak besloten om de veiligheid van haar medewerkers te kunnen blijven borgen en de installaties versneld op het niveau te brengen dat nodig is voor een betrouwbare en voorspelbare productie van afvalverwerking en energielevering.

Verwerking huishoudelijk afval en energielevering gaan door
Mede dankzij de steun van collega’s uit de afvalverwerkingsbranche blijft AEB tijdens het programma in staat haar publieke taak van het verwerken van huishoudelijk afval van Amsterdam en de regio uit te voeren.  Ook het leveren van warmte blijft in deze periode geborgd. Het scheiden van afval door de nascheidingsinstallatie van AEB blijft doorgang vinden.

AEB begrijpt dat deze aanpak de nodige consequenties heeft voor haar partners en stakeholders en betreurt dat het deze drastische maatregelen moet nemen. AEB blijft in constructief overleg met al haar partners en stakeholders over het minimaliseren van de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting.  In dat kader zijn AEB en Waternet in gesprek over de gevolgen voor de slibverwerking.

Technisch plan van aanpak
De aanpak houdt in dat vier van de zes verbrandingslijnen gecontroleerd uit bedrijf worden genomen. Twee lijnen blijven in bedrijf zij het op een lagere verwerkingscapaciteit. In het in bedrijf zijnde gedeelte van de installatie wordt een programma van maatregelen doorgevoerd dat zich richt op het wegwerken van achterstallig onderhoud, en het verbeteren van processen, werkwijzen en cultuur.

Zodra het verbeterprogramma in het in bedrijf blijvende deel succesvol is afgerond, worden de volgende twee verbrandingslijnen weer in gebruik genomen. Daar wordt dan het verbeterprogramma doorgevoerd. Tot slot volgen de resterende verbrandingslijnen. De doorlooptijd van het hele programma zal komende maanden in beslag nemen. Na afronding van het programma zijn alle verbrandingslijnen weer volledig in gebruik. Dan kan AEB weer ten volle samen met haar partners haar rol nemen in de energietransitie en de circulaire economie. Het verbeterprogramma is besproken met de handhavingsinstanties waaronder de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.