AEB en Havenbedrijf leveren duurzame walstroom aan schepen in Amsterdam

Proefproject is eerste stap richting digitale marktplaats voor lokale duurzame stroom

AEB Amsterdam levert samen met Havenbedrijf Amsterdam, Senfal en Energy eXchange Enablers walstroom aan riviercruise- en binnenvaartschepen. Het pilotproject moet zorgen voor meer gebruik van duurzame, lokaal opgewekte elektriciteit in de haven.

De deelname van AEB Amsterdam is een belangrijke stap voor het walstroomproject, omdat hiermee een producent van duurzame energie direct betrokken is bij de pilot. Dit sluit ook aan bij de ambities van de haven: lokaal opgewekte duurzame stroom leveren aan afnemers in de haven.

Informatie van Havenbedrijf Amsterdam over het gebruik van ligplaatsen en aankomsttijden van schepen door middel van zelflerende software, ontwikkeld door het bedrijf Senfal, wordt gekoppeld aan een digitale marktplaats voor elektriciteit. Entrnce, zoals dit handelsplatform van Energy eXchange Enablers (EXE) heet, zorgt voor een directe koppeling van stroomproducent en afnemer.

Walstroomstations maken het voor riviercruise- en binnenvaartschepen mogelijk om hun dieselgeneratoren uit te schakelen, wanneer ze aan de kade liggen. Ze gebruiken dan duurzame netstroom waardoor ter plaatse geen emissies vrijkomen. Met de pilot wordt er meer duurzame stroom in de haven gebruikt en kunnen de kosten worden verlaagd. Bovendien kunnen fluctuaties in de vraag en het aanbod van duurzame energie beter of elkaar worden afgestemd.

AEB Amsterdam is de grootste leverancier van duurzame energie in de regio Amsterdam. ‘Doordat we elektriciteit én warmte produceren kunnen wij de levering optimaliseren’, vertelt strategisch adviseur Peter Simoës. ‘Met deze pilot kunnen we vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen.’

Robin Schipper, commercieel manager Circular & Renewable Industry bij Havenbedrijf Amsterdam: ‘Deze pilot geeft ons heel veel inzicht om ons als haven voor te bereiden op de energiemarkt van de toekomst. Als straks de wind niet waait, of de zon niet schijnt wil je toch lokale duurzame energie af kunnen nemen. Er worden in deze pilot een aantal slimme toepassingen gebruikt die de kosten voor de bedrijven in het havengebied naar beneden zullen brengen. We streven naar groen voor de prijs van grijs!’

Ambities
De transitie naar meer duurzame en decentrale bronnen vraagt om nieuwe marktmodellen. Deze pilot, die is gestart vanuit het samenwerkingsverband Clean Capital en mede gefinancierd wordt door het Europese demonstratieproject City-zen, is een goed voorbeeld van zo’n marktmodel; lokaal opgewekte energie wordt lokaal gebruikt zonder tussenkomst van een traditionele energieleverancier. Met innovatieve partijen als Senfal en EXE is het mogelijk om de transitie te maken naar het slimme en duurzame energienetwerk van de toekomst.

Havenbedrijf Amsterdam wil op korte termijn ook een windpark en zonnepanelen direct aan gebruikers koppelen. Het handelsplatform van EXE biedt ook kleine producenten de mogelijkheid om tot de markt toe te treden en onderlinge handel te optimaliseren. De software van Senfal kan vraag en aanbod van elektriciteit aan elkaar koppelen, zodat er één systeem ontstaat. Zo wordt de pilot nog verder vernieuwd en verduurzaamd tot een echt voorbeeld van een lokaal duurzaam energienetwerk.
Over AEB Amsterdam

AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie.

De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

AEB deelt zijn kennis en expertise in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale.

Over Havenbedrijf Amsterdam
De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2016 96,5 miljoen ton goederen over waarvan circa 79 miljoen ton in de haven van Amsterdam.

In de havenregio werken in totaal 68.000 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 34.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam heeft de ambitie om op duurzame en innovatieve wijze waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. De onderneming stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht. Als ‘port of partnerships’ werkt Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, de stad en de regio.

Over Senfal
Senfal is een techbedrijf met een duidelijke droom: een schone wereld gebaseerd op duurzame energie. We kunnen deze droom verwezenlijken door onze slimme software te gebruiken. Deze software is gericht op automatische in- of verkoop van elektriciteit, sturing van apparatuur en het verkrijgen van inzicht in verbruik en besparing.

Senfal koppelt haar software online aan de apparaten die energie verbruiken, opslaan of genereren. De software voorspelt het energieverbruik en de prijzen op de energiemarkt. Op basis van deze voorspellingen neemt Senfal de energie-inkoop geheel over en stuurt de apparaten automatisch en zonder kwaliteitsverlies aan, zodat bij elk proces de mogelijkheid tot besparen optimaal wordt benut. Senfal doet dit bij verschillende klanten en projecten, zoals koel- en vrieshuizen, gemalen, maar ook bij consumenten via het project Jouw Energie Moment.

Over EXE
EXE gelooft in een toekomst waarin de energievoorziening gebaseerd is op decentrale opwek en decentraal gebruik. Deze ontwikkeling biedt kansen voor nieuwkomers én bestaande marktpartijen. Financiële barrières en de complexiteit binnen de energiehandel belemmeren echter de toetreding tot deze markt, waardoor initiatieven op voorhand beperkt kans van slagen hebben. Vanuit maatschappelijk belang ondersteunt EXE deze ambities, geheel in lijn met de marktfaciliterende rol van moederbedrijf Alliander.

Wij ontwikkelen slimme software om toetreding tot de markt te vergemakkelijken en onderlinge handel van energie te optimaliseren.