Van Gansewinkel partner in Flanders Recycling Hub

Ambitieus driejarig onderzoeksprogramma recycling & circulaire economie van start

Van Gansewinkel is partner in het ambitieuze project ‘Flanders Recycling Hub’, dat door het consortium Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), de OVAM en VITO is gestart. Het project sluit aan bij het Vlaams Materialenprogramma (VMP) en wil de sterktes van de Vlaamse havens, economie en recyclageindustrie optimaal positioneren om de kansen voor meer recycling en de totstandkoming van een circulaire economie in Vlaanderen te benutten.

Grondstoffenschaarste en de oplossingen die een circulaire economie daarvoor biedt zijn een belangrijke drijfveer voor het project. Het sluit aan bij het ‘Vlaams Materialenprogramma’ dat in 2012 werd gelanceerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het collectief onderzoeksproject ‘Flanders Recycling Hub’, dat door het VIL wordt gemanaged, stippelt een roadmap uit om Vlaanderen uit te bouwen tot een internationale recyclagehub waar materialen aangevoerd, hoogwaardig gerecycled en weer geëxporteerd worden of gebruikt als grondstof in Vlaanderen.

“De afgelopen decennia is veel kennis opgebouwd over recycling. Vlaanderen loopt hierin voorop in Europa en daarmee liggen er voor de economie in Vlaanderen volop kansen om dit ook internationaal uit te nutten. Met onze havens hebben we een interessante logistieke uitgangspositie en kunnen we een nadrukkelijke rol te spelen in circulaire economie.” aldus Liesbeth Geysels, algemeen directeur van het VIL.

Van analyse naar realisatie
Het project wordt door het VIL in samenwerking met de OVAM en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en 22 aangesloten partner bedrijven vorm gegeven. In de eerste fase worden materialenstromen zoals gevaarlijk afval, papier, glas, elektronica of End of Life vehicles in kaart gebracht. Daarbij wordt ook bekeken hoe een meer optimale recyclage van die stromen verder kan groeien door bijvoorbeeld extra import te stimuleren. Vanuit deze analyse zal voor de meest beloftevolle stromen een ketenproject worden opgestart om logistieke en recyclage concepten in de praktijk te testen.

Van Gansewinkel trotse partner
Als koploper en verbindende schakel in de circulaire economie is Van Gansewinkel een trotse partner in de Flanders Recycling Hub. Van Gansewinkel heeft als doelstelling haar eigen prestaties in het herwinnen van grondstoffen uit afval- en reststromen verder te verbeteren van 65% (in 2014) naar 75% grondstoffen in 2020.

“Door afval te transformeren in grondstoffen of energie levert Van Gansewinkel een concrete bijdrage aan een duurzamere samenleving. Daarmee sluiten onze ambities naadloos aan bij het gedachtengoed van de Flanders Recycling Hub”, aldus Wim Geens, Directeur van Van Gansewinkel België. “Om de totstandkoming van een circulaire economie en het succes van deze samenwerking te versnellen zijn partnerships nodig. Van Gansewinkel brengt haar kennis op het gebied van logistiek, recycling en grondstoffen in en ondersteunt andere partners van de Hub in het sluiten van de materiaalketens”.

Ook in Nederland is Van Gansewinkel actief in soortgelijke samenwerkingen wat onder andere heeft geresulteerd in het Circularity Center waarbinnen met andere partnerbedrijven wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en business development binnen de circulaire economie.

22 deelnemende bedrijven
De deelnemende bedrijven zijn een interessante mix van o.a. logistieke dienstverleners, verladers, recyclagebedrijven, havenbedrijven, infrastructuurbeheerders en een provinciale ontwikkelingsmaatschappij: 3M, Agfa Graphics, Alders Internationaal Transport, BASF, Bebat, Belgian Scrap Terminal, Bollegraaf Recycling Solutions, Cemlog, De Neef Chemical Processing, Fostplus, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Havenbedrijf Gent, Haven van Zeebrugge, Indaver, IVBO, Kunnig, Maatschappij Linkerscheldeoever, POM West-Vlaanderen, Ravago Production, Recmix, Umicore en Van Gansewinkel.

Vlaams Materialenprogramma
“Dit project van het VIL is een schitterend voorbeeld van wat we met het Vlaams Materialenprogramma willen bereiken”, zegt Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM. “Overheden, bedrijven en kennisinstellingen bundelen kennis en middelen om materialenkringlopen te sluiten en de circulaire economie een stapje dichter bij te brengen. In dit project worden twee unieke Vlaamse troeven gebundeld onze unieke ligging in het centrum van Europa en een uitgebreide expertise op het vlak van afvalbeheer en recyclage, het gevolg van 35 jaar ambitieus en consequent afval- en materialenbeleid.”

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]