ACV zet met GMT flinke stap vooruit

Directeur ACV Wouter Koenderman (links) tekent het contract met Directeur GMT Mark Abbas (rechts) voor een zevenjarig partnership.

“Met CLEAR stappen we de Champions League van de ICT binnen.”

ACV, afvalinzamelaar in Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen, heeft 12 december getekend voor GMT. Directeur Wouter Koenderman van ACV: “Wij zochten een standaard software oplossing in plaats van de maatwerkoplossing waarmee we tot nu toe hebben gewerkt. Met GMT zetten we een flinke stap vooruit. Met CLEAR maken we de keuze voor vergaande digitalisering waarmee we op ICT-gebied in de kopgroep terechtkomen én jaren vooruit kunnen.”

ICT cruciaal
Wat betreft ICT was het tijd voor ACV om een grote stap naar voren te zetten. Koenderman: ”Na vergelijking van het aanbod van verschillende leveranciers waren wij unaniem van mening dat GMT de beste mogelijkheden biedt. De afvalbranche is de afgelopen jaren veranderd. Waar het nu op aan komt, is het monitoren van onze prestaties en kostenbeheer. Op basis daarvan moeten we beleidsbeslissingen nemen, onze efficiency verhogen en onze toekomst zeker stellen. Daar ligt onze meerwaarde, ook richting bewoners en opdrachtgevers. De rol van ICT is in dit alles cruciaal. Met CLEAR van GMT denken we al deze uitdagingen aan te kunnen“

Partnership
Tot voor kort werkte ACV met verschillende kleine systemen. Met de komst van CLEAR is dat verleden tijd. De vereenvoudiging die doorgevoerd gaat worden zal minder energie kosten, waardoor processen worden versneld, optimalisaties gerealiseerd en er beter gestuurd kan worden op prestaties. Bij ACV is Koenderman voorzitter van de stuurgroep: “GMT weet erg veel van de afvalbranche. Daar zijn we blij mee. Nu we een contract sluiten voor zeven jaar kun je wel zeggen dat we naar een serieus partnership gegroeid zijn. Wat we ervan verwachten? Hogere efficiency, zowel in administratief als registratief opzicht, en optimalisatie van processen. Zo is CLEAR onze tool om keuzes te kunnen maken.“

Vergaande digitalisering
Stroomlijning van het volledige proces binnen de organisatie is wat ACV voor ogen staat. Paul Havinga, business unit director GMT: “ACV heeft een ambitieuze IT strategie waaronder vergaande digitalisering van de gehele organisatie. Men wil een grote slag maken in de omgang met klanten en efficiënter inzamelen. Met het huidige IT landschap kwam men namelijk niet verder. Veranderingen waren dus noodzakelijk. ” Wat gaat GMT doen voor ACV? Havinga: “De doelstellingen van ACV realiseren, waaronder een volledig geïntegreerd applicatie-landschap. Daarbij gaan we zaken als de secundaire processen volledig integreren met de primaire processen, zoals inzameling en beheer openbare ruimte. En dat moet dan weer gekoppeld zijn aan de financiële administratie, de planning en de rapportages. Voor de integrale koppeling tussen Exact en CLEAR voor de financiële administratie werken we overigens samen met Business Experts. Het gevolg: een enorme toename van efficiëntie op elk niveau, inzicht in alle bedrijfsprocessen en grip op alle handelingen die verricht worden. Dat geldt straks ook voor ACV.“ Het is duidelijk dat GMT voor ACV niet zomaar een leverancier zal zijn maar echt een partner.

 

[vc_button title=”Meer over GMT” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/gmt-waste-management-software/”]