Aanbesteding: Afvalinzameling en milieubeheer

Aanbestedende dienst/instantie: Gemeente Etten-Leur en Gemeente Breda

Omschrijving: Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer in de gemeente Etten-Leur en het handhaven van en toezien op het (voorkomen) van zwerfafval conform het bepaalde in o.a. artikel 18.1a Wet milieubeheer jo. artikel 10.25 Wet milieubeheer gedurende een termijn van 6 jaar. Ingaande 1 juli 2021 tot 1 juli 2027. II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) De hoeveelheden worden afgerekend op basis van eenheidsprijzen. Op basis van de huidige inzichten zal de totale waarde vermoedelijk liggen tussen € 9.000.000. en € 11.000.000….lees verder

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.