50-jarig jubileum van InterCheM

Op zaterdag 25 april organiseerde Inter-Che-M B.V. een feestelijke open dag ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het gevaarlijk afvalverwerkend en chemisch productiebedrijf uit Beuningen. Een dag vol demonstraties, rondleidingen, een contract ondertekening en de lancering van een nieuwe productgroep.

Rene van BindsbergenRené van Bindsbergen (Algemeen Directeur) verrichte de officiële opening door de ruim 200 genodigden mee terug te nemen door de geschiedenis, het heden en de toekomst van het bedrijf. “Heden ten dagen is InterCheM een full-service afvalspecialist. We geven advies op maat en verzorgen de inzameling van nagenoeg alle gevaarlijk afvalstoffen afkomstig van de schilder op de hoek tot de grotere chemie – en verfconcerns” aldus Van Bindsbergen. “Duurzame recycling technieken stellen ons in staat zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen uit afvalstoffen om deze vervolgens weer opnieuw te gebruiken in onze andere tak van sport: de productie van reinigingsmiddelen, oplosmiddelmengsels en coatingproducten. Op deze manier geeft InterCheM al sinds jaar en dag invulling aan wat nu hot en trendy is: De Circulaire economie, of te wel van afval naar grondstof.”

Van Bindsbergen ziet, tezamen met een zeer gemotiveerd team, de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. “We zijn tot in de kern gezond en ambitieus.
Met een Health Project gaan we invulling geven aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van iedereen binnen InterCheM. De duurzaamheids-ontwikkelingen en expansiedrift binnen InterCheM zijn de laatste tijd in een stroomversnelling geraakt. Op dit gebied werken we nauw samen met diverse strategische partners.” Een aantal van deze partners, waaronder HVC en Zimmermann Group, waren dan ook aanwezig om zich live te presenteren.
“Voor mij is InterCheM net als een goed huwelijk Je hebt elkaar nodig in voor en tegenspoed. Je moet op elkaar kunnen bouwen, dat geldt ook voor werknemers, klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Met overheidspartners als de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten en de brandweer zullen wij als InterCheM altijd een pro-actieve manier van communiceren en werken nastreven. Kortom: Partnerschap in Helder – Veilig – Duurzaam ondernemen.”

Loco burgemeester van Beuningen Piet de KleinAfval is geen afval, afval is een grondstof
Tijdens zijn toespraak bemerkte de loco-burgemeester van de gemeente Beuningen Piet de Klein dat InterCheM eenzelfde principe hanteert in haar bedrijfsvoering als dat de gemeente doet in haar afvalinzamelingsbeleid: Afval is geen afval, afval is een grondstof!
“InterCheM kenmerkt zich ook met een werkwijze die staat voor een open communicatie met ons als gemeente maar ook met milieuorganisaties en andere belangstellenden. Een instelling die wij zeer op prijs stellen en die ook past bij de gemeente Beuningen. Een open en transparante manier van met elkaar omgaan en communiceren. Kortom persoonlijke en korte lijnen en elkaar de ruimte geven om de juiste dingen te doen of kunnen doen”

U kunt de gehele toespraak hier lezen (pdf)

Wim van Lieshout van HVC en Erik Wegh
Foto: Marcel Bonte Fotografie

Presentatie Inter-GreeN
Salesmanager Erik Wegh nam de aanwezige door middel van de lancering van de nieuwe Inter-GreeN film mee naar de tastbare producten die voortkomen uit een circulaire economie en gebaseerd zijn op het principe van recycle, reuse en reduce.
Door middel van het symbolisch overhandigen van het eerste Inter-GreeN product aan de heer Wim van Lieshout van HVC benadrukte hij de samenwerking met de eerste medespeler die het concept Inter-Green omarmt.

Meer over Inter-GreeN leest u hier

Rens Zwanenburg Zimmermann Group
Foto: Marcel Bonte Fotografie

Samenwerking met Zimmermann Group
Rens Zwanenburg (Directeur/Eigenaar) kondigde aan dat InterCheM nauw gaat samenwerken met het Duitse Zimmermann Group. Zij gaan al het gevaarlijk afval verwerken en managen dat bij InterCheM niet gerecycled kan worden. De heren Gertjan Pot, Benjamin Zimmerman en Gernhard Zimmerman warren aanwezig om de overeenkomst te tekenen.

Geschiedenis van InterCheM
In 1965 richtte de heer Groeneweg uit Malden het ambachtelijk bedrijf op. Hij werkte samen met de heer Jo Peters uit Beuningen. Samen ontwikkelde en produceerde zij ontvetters en wasproducten voor autowasserettes. In 1968 neemt de heer Peters het bedrijf over, en na diverse verhuizingen vestigt hij het bedrijf in Beuningen.
In 1973 start InterChem met de productie van thinners voor autospuiterijen. Ook wordt er vanwege de grote nationale en internationale vraag een chemische groothandel opgericht. Het bedrijf groeit als kool en verhuist naar de metaalweg te Weurt.
In de jaren ’80 wordt gestart met de ontwikkeling, productie en verkoop van lakken, verharders, spoelmachines en blikkenpersen voor de automotive en verf-industrie.
Eind jaren tachtig blijkt dat bedrijven enorm worstelen met de vuile thinner die als afval uit de spuiterij komt, en de zware milieueisen die hieraan worden gesteld. Als goed huisvader realiseerde InterCheM zich dat deze vuile thinners ook weer gerecycled moesten worden. De afval-tak van het bedrijf, met als doel ‘Het recyclen van vuile thinners tot nieuwe secundaire grondstof’, wordt opgericht. Als één van de eerste bedrijven krijgt InterCheM een milieuvergunning van de overheid.

InterCheM is gaandeweg een steeds grotere speler en verhuist haar activiteiten in 1993 naar industrieterrein De Schoenaker, de huidige locatie aan de Platinawerf te Beuningen. Deze locatie wordt qua milieu en veiligheidsvoorzieningen uitgerust met de modernste installaties.

In 1995 verkoopt de heer Peters het bedrijf en na diverse wisselingen van de wacht en enkele roerige jaren wordt in 2000 de heer Rens Zwanenburg eigenaar van InterCheM. Met zijn ondernemersdrift en jarenlange ervaring in afvalland vormt hij het bedrijf om naar één van de grootste zelfstandige gevaarlijk afvalverwerkende en chemisch productiebedrijf van Nederland.

 

[vc_button title=”Meer over InterCheM” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/inter-che-m-afvalstoffen/”]