Ministerie van IenW presenteert ontwerpbesluit AVV lampen

Nieuwe Algemeen Verbindend Verklaring moet circulariteit lampen waarborgen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 18 april 2019 een ontwerpbesluit gepresenteerd voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de inzameling en recycling van lampen. Deze AVV zorgt ervoor dat afgedankte lampen, zoals oude spaarlampen en tl-buizen, ook in de komende vier jaar zorgvuldig zullen worden ingezameld voor recycling.

De AVV, die het ministerie wil toekennen aan stichting LightRec, heeft tot doel om de kosten voor het inzamelen en recyclen van alle in Nederland afgedankte lampen op gelijke wijze door te belasten aan de producenten en importeurs die lampen op de Nederlandse markt brengen. De uitvoering gaat volgens de in Europa opgestelde WEEE-regels voor elektronisch afval. Hier vallen ook energiezuinige lampen, zoals spaarlampen, tl-buizen en ledlampen, onder.

Dit is van belang omdat oude gasontladingslampen (zoals tl-buizen en spaarlampen) milieugevaarlijke stoffen bevatten, zoals kwik, die om een kwalitatief hoogstaande verwerking vragen. LightRec verwacht dat er de komende jaren gemiddeld 1.500 ton per jaar aan gasontladingslampen terugkomt uit de markt.

Kostenefficiënte inzameling
Met de voorgenomen AVV zorgt de overheid ervoor dat alle producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verplicht bijdragen aan de inzameling en recycling van afgedankte lampen. Door deze bijdrage kan LightRec continu werken aan een kostenefficiënte en duurzame inzameling en verwerking. De AVV geeft de garantie dat de gemaakte kosten evenredig over alle producenten en importeurs worden verdeeld.

Zo heeft LightRec, mede dankzij de vorige AVV, samen met uitvoeringsorganisatie Wecycle een inzamelstructuur gerealiseerd met landelijke dekking. Dit heeft als resultaat dat alle grote supermarktketens, vele bouwmarkten, tuincentra en andere winkels nu beschikken over een inleverbak voor consumenten. Professionals kunnen terecht bij de technische groothandel of hun oude verlichting gratis op laten halen door Wecycle.

Hoge inzameldoelstelling vraagt om meer actie
Vanaf dit jaar gaat de Europese inzameldoelstelling omhoog van 45% naar 65% van het gewicht aan producten die op de markt worden gebracht. Het bereiken van de wettelijke inzameldoelstelling gaat niet vanzelf. Een gezamenlijke en langdurige inspanning is hard nodig. De AVV zorgt ervoor dat LightRec de continuïteit van het inzamelsysteem en de collectieve producentenverantwoordelijkheid kan waarborgen.

Dit beaamt ook Gied van Hoorn, directeur van LightRec: “De voorgenomen AVV bewijst het vertrouwen dat het ministerie heeft in LightRec als het enige kwalitatieve inzamelsysteem voor lampen in Nederland. Met een nieuwe AVV voor lampen kunnen we de inzamelstructuur onderhouden, lekstromen aanpakken en consumenten met voorlichtingscampagnes wijzen op de Wecycle-inleverbakken. Met één sluitend inzamelsysteem kunnen we op kostenefficiënte wijze werken aan een zo hoog mogelijke bijdrage aan de circulaire economie.”

Het ontwerpbesluit is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Naar verwachting volgt er over zes weken een definitieve beschikking.