Wecycle, Midwaste, Omrin en HVC geven innovatieve impuls aan circulaire en sociale economie

v.l.n.r.: Machiel van Haaften (Midwaste), Menno Timmerman (HVC), Jan Vlak (Wecycle) en John Vernooij (Omrin) tekenden de overeenkomst voor een langjarige samenwerking

Organisaties ondertekenen namens 82 gemeenten langjarige samenwerking
Wecycle geeft samen met Midwaste, Omrin en HVC een stevige en innovatieve impuls aan zowel de circulaire als de sociale economie. De organisaties hebben een langjarige samenwerkings-overeenkomst ondertekend, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief biedt via de inzameling, sortering en demontage van elektrische apparaten. In totaal zijn 82 gemeenten direct betrokken bij deze samenwerking, die bij elkaar jaarlijks zo’n 20 miljoen kilo e-waste inzamelen van hun inwoners. Door e-waste te recyclen, hoeven minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. De overeenkomst loopt van 2017 tot 2023.

De organisaties zetten de huidige samenwerking voort en breiden deze uit met nieuwe activiteiten. De ingeleverde elektrische apparaten worden gesorteerd in verschillende stromen, waaronder kleine apparaten en groot witgoed. Deze apparaten worden op een aantal locaties gedemonteerd, zodat de verschillende delen naar verschillende recyclers gaan. Dit verhoogt de kwaliteit van de recycling. Het sorteren en demonteren gebeurt zoveel mogelijk door mensen die een re-integratietraject volgen. Ze zijn afkomstig uit de betrokken gemeenten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in Alkmaar, Den Bosch, Heerenveen, Heerlen, Nijmegen, Roosendaal, Schiedam en in de regio Schiphol.

Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: “Door deze strategische samenwerking zetten we in Nederland een nieuw concept op omvangrijke schaal neer. Het doorsorteren en demonteren van apparaten levert milieuwinst op, omdat het recyclerendement hoger wordt. Daarnaast levert het sociale winst op, omdat mensen de kans krijgen via deze werkzaamheden door te stromen naar een reguliere baan. Zo verbinden we in deze Wecycle Service Centers de circulaire met de sociale economie. Dit jaar zullen in totaal tien Service Centers operationeel zijn.”

Machiel van Haaften, directeur Midwaste: “In de afgelopen maanden is intensief samengewerkt tussen Wecycle, de Midwaste-partners en HVC om een nieuw systeem voor inzameling, sortering en demontage van elektronische apparaten op te zetten. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld hoe producenten en gemeenten meer dan alleen gedeelde doelstellingen kunnen realiseren door de handen ineen te slaan. De circulaire inzet van materialen en inzet van social return staan hierbij centraal.”

John Vernooij, directeur Omrin: “Wij zijn erg blij en trots met deze samenwerking. Het past heel mooi bij onze Omrin aanpak: innovatief, kringlopen sluiten en samenwerken. Om tot de beste maatschappelijke en duurzame oplossingen te komen heb je elkaar hard nodig. Dat geldt voor iedere keten, ook deze. Vanuit deze nieuwe samenwerking creëren we meer kans op werk en optimalisering van de recycling. Een prachtig voorbeeld van circulair denken en doen!”

Menno Timmerman, directeur Grondstoffen HVC: “HVC is enthousiast over de samenwerking met Wecycle. Doordat we de krachten bundelen, kunnen we veel meer grondstoffen terugwinnen uit e-waste. De samenwerking zorgt voor efficiëntie en we vergroten onze bijdrage aan de circulaire economie. En ondertussen bieden we mensen die lastig aan een baan komen, de kans om werkervaring op te doen. Dat sluit naadloos aan bij HVC: we staan als maatschappelijk betrokken organisatie midden in de samenleving. We proberen het samen met de gemeenten inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om afval te scheiden. Daarnaast bieden onze gemeenten ook graag de mogelijkheid om ook op sociaal vlak haar inwoners te ondersteunen.”

Optimaal recyclen
Via Wecycle krijgt het ingeleverd e-waste een nuttige toepassing van 97 procent. Uit 1.000 kilo oude apparaten wordt 800 kilo nieuwe grondstoffen teruggewonnen en 170 kilo ingezet als secundaire brandstof. Daarnaast zorgt Wecycle ervoor dat schadelijke stoffen niet terechtkomen in het milieu en dat de uitstoot van CO2 wordt vermeden.