Indaver heeft recentelijk de aanbesteding voor overslag, transport én duurzame verwerking van GFT-afval van de Grondstoffen & Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (GAD) gewonnen. Dit betekent dat vanaf 1 januari aanstaande het in de regio Gooi en Vechtstreek ingezamelde GFT-afval (+/- 20.000 ton per jaar) verwerkt gaat worden bij Bio Power Alphen. Daarnaast gaat Indaver ook de overslag van het materiaal op het gemeentelijk overslagstation in Hilversum en het transport naar Alphen aan den Rijn organiseren.

GAD heeft na een intensieve voorbereiding bewust gekozen om in te zetten op het vergisten en na-composteren van hun GFT-afval. De keuze voor Bio Power Alphen sluit prachtig aan bij de regionale ambitie om toe te werken naar een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat en waarin gewerkt wordt naar Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Indaver verwerkt het ingezamelde materiaal onder andere tot groen gas, dat rechtstreeks het aardgasnet in gaat. Op deze wijze voorziet Bio Power Alphen in de jaarlijkse aardgasbehoefte van zo’n 3.400 huishoudens. De CO2 die tijdens het verwerkingsproces vrijkomt, wordt sterk gecomprimeerd. De vloeibare CO2 die zo ontstaat, is onder meer toepasbaar in de kassen. Het digestaat dat na vergisting in de tanks overblijft, wordt verwerkt tot compost voor de tuinbouw. Zo wordt het GFT-afval volledig ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Op donderdag 17 december jl. hebben Peter Louwman namens Indaver en de heer E.J. Bodar namens GAD het contract officieel ondertekend. De opdracht betreft de overslag, transport en duurzame verwerking van zo’n 20.000 ton GFT-afval van de regio Gooi en Vechtstreek gedurende een periode van tenminste 3 jaar.