Voorzitterswissel bij Stibat Services

Per 1 januari 2020 volgt Dick Zwaveling Laurens ten Horn op als voorzitter van Stichting Stibat Services (Stibat). Ten Horn was sinds 1997 bestuurslid en voorzitter van Stichting Batterijen en werd na de splitsing van Stichting Batterijen (de stichting van producenten en importeurs van batterijen) en Stibat (uitvoeringsorganisatie van Stichting Batterijen) in 2017 benoemd tot voorzitter van Stibat.

Vanwege het aflopen van zijn bestuurstermijn draagt Ten Horn het voorzitterschap nu over aan Zwaveling.

Zwaveling is eigenaar van Rensus, bureau voor onderzoek, advies en management in afvalstromen en secundaire grondstoffen. Al in september 2019 trad hij toe tot het bestuur van Stibat, in eerste instantie als secretaris. De vacature van secretaris zal in de loop van 2020 worden ingevuld.

Zwaveling: “Het is een eer om het stokje van Laurens over te nemen. Zijn decennialange inzet voor Stibat is indrukwekkend. Onder het voorzitterschap van Laurens heeft de inzameling en recycling van batterijen in Nederland enorm aan terrein gewonnen. Ook is zijn bijdrage op Europees niveau onmiskenbaar; onder meer als voorzitter van de Policy Working Group van Eucobat, de Europese vereniging van uitvoeringsorganisaties op het gebied van producentenverantwoordelijkheid voor batterijen. Als voorzitter van Stibat zie ik met genoegen toe op de taakstelling, processen en continuïteit van onze organisatie in een markt die altijd in beweging is.”

Over Stibat
Stibat biedt als non-profit organisatie diensten en oplossingen op het gebied van de inzameling, recycling, informatie, rapportage en maatwerkoplossingen van batterijen en accu’s. Dit alles volgens de Europese wet- en regelgeving. Organisaties die op dit vlak advies of een betrouwbare partner nodig hebben, kunnen bij Stibat terecht. Daarnaast ontzorgt Stibat producenten en importeurs van batterijen en accu’s ten aanzien van het nakomen van hun producentenverantwoordelijkheid.