Volledig herzien UMP Vastgesteld en online

Afgelopen twee jaar hebben Nedvang en VNG samen met de NVRD, Materiaalorganisaties, Vereniging Afvalbedrijven en vertegenwoordigers van gemeenten gewerkt aan een herziene versie van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP). Het resultaat is een nieuw, online, protocol in lijn met de laatste wet-, regelgeving en aanvullende afspraken. Het vastgestelde UMP is vanaf vandaag te vinden op umpverpakkingen.nl.

Wat is het UMP

Duidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheid
In het UMP staan de spelregels over de inzameling tot en met recycling van verpakkingen. ‘Door het UMP is duidelijk wat de rol en verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen’, aldus Marchel van de Grift van Nedvang. ‘Gemeenten, afvalbedrijven, Nedvang en het Afvalfonds Verpakkingen staan achter de nieuwe versie van het UMP. De recycleketen van verpakkingen en het totaal aan regels en afspraken die daar bij komt kijken, is complex. Een onafhankelijk, transparant en betrouwbaar uitvoeringssysteem is geen overbodige luxe. Voorwaarde voor de “3.0”- versie was dat het UMP breed gedragen zou worden. Dat is gelukt.’ Het nieuwe UMP is op 1 januari 2017 in werking getreden.

Verbeteringen voor gemeenten
Wat zijn de belangrijkste veranderingen? ‘De grote winst is dat de spelregels rondom de uitvoering van de kunststofketenregie nu duidelijk zijn beschreven. Verder wordt helderheid verschaft in de wijze waarop gemeenten een organisatie kunnen aanwijzen die namens haar de afvaladministratie voert en opgave doet. Afspraken over betalingstermijnen, specificering van uitbetalingen en de keuze voor een ‘dynamisch’ digitaal boekwerk zijn in mijn ogen eveneens belangrijke veranderingen’ zegt Mark van Waas van VNG. ‘Daarnaast kunnen we via een beheercommissie sneller inspelen op knelpunten in de uitvoeringspraktijk. De beheercommissie kan bovendien de UMP-gerelateerde besluiten van de Begeleidingscommissie direct vertalen in eventuele wijzigingen binnen het UMP.’ Het UMP verschijnt voor het eerst online. Via het platform umpverpakkingen.nl kunnen alle partijen vanaf nu de actuele versie van het protocol altijd en overal raadplegen.

Aanpassingen afvalbedrijven
Afvalbedrijven weten hoeveel verpakkingsafval ze inzamelen en verwerken. Zij hebben de verantwoordelijkheid om het verpakkingsmateriaal dat hen aangeboden wordt, te melden. Dat is belangrijk omdat de overheid op basis van deze rapportages kan vaststellen of de producenten en importeurs van verpakkingen de afgesproken recyclingdoelstellingen halen. ‘Afvalbedrijven die hun registratie- en rapportageproces op orde hebben, ontvangen van Nedvang een erkenning. Deze erkenning is nodig om een vergoeding te kunnen krijgen voor de rapportages. De voorwaarden en omvang van de rapportagevergoeding zijn nu ook opgenomen in het UMP. Net zoals de erkenning en de meldplicht’, legt Marchel van de Grift van Nedvang uit.

Wetten en regels
Samengevat sluit het nieuwe UMP naadloos aan op het nieuwe Besluit beheer verpakkingen (2014), de Raamovereenkomst (2013-2022) en het Basisdocument Monitoring Verpakkingen (2013).