VNG en PRN tekenen vijfde Papiervezelconvenant

Gescheiden inzameling van oudpapier gegarandeerd
Gemeenten kunnen ook de komende jaren hun oudpapier en -karton gegarandeerd kwijt. De VNG en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben de afspraken hierover in een nieuw convenant verlengd. De looptijd van het vijfde Papiervezelconvenant is van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.
Het Papiervezelconvenant waarborgt en zorgt voor het optimaliseren van de gescheiden inzameling – inclusief hergebruik – van oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens. Nederland is met 85% papierrecycling een koploper in de wereld. Gemeenten die zijn aangesloten bij PRN, kunnen rekenen op een afzetgarantieprijs tot maximaal € 25 per 1.000 kilo oudpapier. Daarnaast garandeert PRN die gemeenten onder alle marktomstandigheden de afname van het ingezamelde oudpapier.
Met het convenant geeft de papier- en kartonsector, vertegenwoordigd in PRN, sinds 1998 door middel van zelfregulering en tegen lage kosten invulling aan producentenverantwoordelijkheid met een methode die bij de gemeenten en het bedrijfsleven geringe administratieve lasten veroorzaakt.
Het Papiervezelconvenant heeft betrekking op 77% van het gescheiden ingezamelde oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens. Daarbij gaat het om grafische toepassingen, dit zijn kranten, tijdschriften, boeken, folders en dergelijke.

VNG-directielid Kees Jan de Vet: “Dit vijfde Papiervezelconvenant is een belangrijke schakel in de circulaire economie van gemeenten, leden van de VNG.”
PRN-voorzitter Ed Nijpels vult aan: “De inzameling en het hergebruik van oudpapier leveren een grote bijdrage aan de relatie die de VNG met het bedrijfsleven, verenigd in PRN, onderhoudt.”