Vereniging Afvalbedrijven lanceert nieuwe website

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft haar nieuwe website gelanceerd. Deze eigentijdse website zet de maatschappelijke thema’s waarop de VA zich focust centraal. De website laat zien welke waarde de sector heeft in de transitie naar de circulaire economie.

Leidraad voor de ontwikkeling van de nieuwe website vormen de meerjarenambities die de VA vorig jaar heeft vastgelegd in haar visiedocument ‘Vol van waarde’. De thema’s die centraal staan zijn: circulaire economie, klimaat, Europa, recycling & restmaterialen, duurzame energie en veiligheid & gezondheid. Nieuwsberichten en standpunten laten zien dat leden van de VA een belangrijke maatschappelijke en economische rol spelen bij deze thema’s. De nieuwe website is zowel goed leesbaar op de vaste PC als op alle mobiele apparaten.

Zie www.verenigingafvalbedrijven.nl