Inverko met ketenpartners Omrin en Midwaste op weg naar de circulaire economie

Met een slag op de gong markeert de CEO van Inverko, Henk Alssema, de samenwerking met Omrin en Midwaste. De samenwerking bestaat uit het ontwikkelen van toekomstbestendige projecten waarbij huishoudelijk kunststof afval van gemeenten wordt opgewerkt tot grondstof. Foto: Euronext

Met de gongceremonie op Beursplein 5 in Amsterdam opent Inverko woensdag 22 oktober niet alleen de handelsdag, maar luidt zij symbolisch de samenwerking in met het Friese afvalinzameling en -verwerkingsbedrijf Omrin en overkoepelend orgaan Midwaste.

Vanuit eenzelfde visie op afval hebben de ketenpartners Inverko, Omrin en Midwaste elkaar gevonden op de weg naar een circulaire economie met als ambitie om steeds meer kringlopen te sluiten.

Zowel recyclingspecialist Inverko als afvalinzameling en -verwerkingsbedrijf Omrin en overkoepelende organisatie Midwaste beschouwen afval niet als afval maar als bron voor grondstof voor nieuwe producten. De samenwerking bestaat uit het ontwikkelen van toekomstbestendige projecten waarbij huishoudelijk kunststof afval van gemeenten wordt opgewerkt tot grondstof.

Uit deze grondstof worden producten gemaakt die weer terug geleverd kunnen worden aan gemeenten en consumenten. Kunststof afval ingezameld uit circa 150 gemeenten, verbonden aan Omrin, Midwaste en daaraan gelieerde partners, zal door Inverko worden gerecycled en kan als nieuwe producten terug- geleverd worden aan de gemeenten en huishoudens.

“Closing the loops” is zo’n toekomstbestendig project waar Inverko en Omrin met hun projectpartners Philips, Lankhorst, Cumapol, Stenden Hogeschool de krachten bundelen. Door als afvalinzamelaars , recyclers en producenten gezamenlijk kennis en technologieën te delen kunnen meer afvalstromen opgewerkt worden tot meer nieuwe producten. Dit project wordt door de provincie Friesland en het verpakkende bedrijfsleven ondersteund.

Deze levenscyclussamenwerking levert niet alleen een besparing van grondstoffen en een vermindering van afval op, maar ook producten die aan het einde van hun levensduur nog steeds waardevol zijn. Dat betekent naast ecologische – ook economische waardevermeerdering.