Plastic Recycling Van Werven heeft de einde-afvalstatus gekregen voor haar recyclaat. Hiermee zijn de harde plastics geen afvalstof meer, maar grondstof voor nieuwe producten. Van Werven sluit hiermee de kringloop van harde plastics en brengt de circulaire economie een stap dichterbij.

Bij Plastic Recycling Van Werven wordt kunststof afval al jaren lang opgewerkt tot een kwaliteit dat nagenoeg gelijk is aan primaire grondstoffen. Dat maakt hergebruik mogelijk….lees verder