“Te goedkoop nieuw plastic drukt recyclaat uit de markt” – Umincorp vraagt surseance aan

Met grote teleurstelling kondigt Umincorp (Urban Mining Corp B.V.) aan dat zij niet langer in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Als gevolg hiervan heeft Umincorp surseance van betaling aangevraagd voor haar voornaamste bedrijfsonderdelen welke op 11 januari 2024 door de Rechtbank in Rotterdam is verleend. Deze moeilijke stap is genomen na grondige overwegingen en gesprekken met huidige aandeelhouders en verschillende belangrijke stakeholders, die hebben besloten geen financiering te verstrekken of contractafspraken te herzien.

Deze beslissing is voornamelijk ingegeven door de langdurig lage rendementen en negatieve operationele kasstroom. Dit is grotendeels het gevolg van de zeer lage marktprijzen van nieuwe, fossiele plastics. Hoewel de verwachte EU- en Nederlandse regelgeving die het gebruik van gerecycled plastic in producten vanaf respectievelijk 2030 en 2027 zou verplichten, een welkome en hardnodige ontwikkeling is, komt deze te laat voor Umincorp.

De techniek voor hergebruik van plastic is er, de markt blijft achter
Umincorp heeft een uniek, innovatief en volledig operationeel scheidingsproces voor het verwerken van huishoudelijk plastic (verpakkings)afval dat wordt gewassen, vermalen tot flakes en daarna magnetisch gescheiden wordt naar plastic soort. Deze technologie biedt een oplossing voor het grootschalig verwerken van plastic afval tot opnieuw te gebruiken hoogwaardige grondstoffen en heeft zich afgelopen jaren technisch bewezen. Vanuit het buitenland is er recent grote interesse in de technologie getoond. Het recyclaat van hoogwaardige kwaliteit heeft zijn weg gevonden naar hoogwaardige toepassingen waaronder cosmetica producten en de eerste PET tray-to-tray recycling.

Hoewel de innovatie van Umincorp een oplossing is voor het terugdringen van de productie van fossiele plastics komt de verwachte regelgeving voor het verplicht verwerken van recycled plastic in producten door de Nederlandse overheid en Europa te laat: de Europese markt wordt overspoeld met de import van goedkoop plastic, dat alle duurzame ontwikkelingen uit de markt prijst.

Arjen Wittekoek, CEO van Umincorp: “We hebben bewezen technologie voor het duurzaam hergebruik van plastic dat invulling geeft aan de doelstellingen van zowel Nederland als Europa. Dat beleid wordt echter pas vanaf 2027 realiteit in Nederland en vanaf 2030 in Europa. We zien nu dat nieuw plastic vrijwel ongehinderd wordt gedumpt op de Europese markt, wat in feite de noodzakelijke innovatie op duurzaam gebruik door de verpakkingssector van onze grondstoffen de nek omdraait.”

De medewerkers van de verschillende onderdelen van Umincorp zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de verleende surseance van betaling. Het bedrijf verwacht op korte termijn een partij te vinden die (delen van) haar activiteiten wil voortzetten.

Productie van recycled PET granulaat al stopgezet
Eerder deze maand heeft Umincorp Polymers B.V. de productie van PET granulaat uit flakes stilgelegd, nadat bekend was geworden dat nieuwe Europese regelgeving de toepassing van hoogwaardig recycled PET vanuit na-scheidingsinstallaties niet in verpakkingen met direct voedsel contact gebruikt mag worden, ondanks volledige EFSA certificering.