SUEZ en KPN zetten LoRa-netwerk in voor monitoring van vertrouwelijk afval

De inzameling en verwerking van gevaarlijk of vertrouwelijk afval op de voet volgen: het zou voor vele bedrijven en overheidsinstanties een geruststellende gedachte zijn. Reden voor afvalverwerker SUEZ en KPN om onderzoek te verrichten naar de toepassingen van het LoRa-netwerk voor een veiligere, efficiëntere en dus duurzamere inzameling en vernietiging van vertrouwelijke of gevaarlijke producten. Met LoRa, wat staat voor Long Range Low Power, kunnen deze specifieke afvalstromen worden gevolgd nadat ze zijn ingezameld om te worden vernietigd. Vorige maand gaven beide partijen het startsein voor een pilot waarbij de energiezuinige LoRa technologie is ingezet om de afvalcontainers van SUEZ Secure te volgen. De eerste resultaten van de pilot zijn aanleiding om de mogelijkheden voor een bredere inzet van het netwerk te onderzoeken.

De vertrouwelijke of gevaarlijke afvalstromen kunnen afkomstig zijn vanuit importeurs, producenten van (non-)food, of geüniformeerde diensten. Zij kiezen voor de diensten van SUEZ Secure wanneer producten bijvoorbeeld zijn afgekeurd en absoluut niet op de markt mogen komen. De containers waarin de afvalstromen worden verzameld, worden in de pilot voorzien van een sensor die in verbinding staat met het LoRa-netwerk. Deze sensor, uitgerust met een batterij, kan via dit netwerk informatie verzenden in de vorm van data en commando’s ontvangen. Bij het verzenden en ontvangen van deze data gebruikt de sensor energie. De hoeveelheid data die het gebruikt om informatie te geven over de container is echter klein, waardoor de sensors met een zeer laag energieverbruik en op grote afstand verbonden worden met het netwerk. Bovendien gaat de sensor na het versturen van data over op een energiezuinige standby-modus. Hierdoor kan de sensor lang mee, tot wel 10 jaar op 2 penlite batterijen. De signalen van het LoRa-netwerk functioneren daarnaast op zeer lage frequenties, met als voordeel dat de sensors ook bereikt kunnen worden op moeilijk doordringbare plekken. Dit maakt het mogelijk om de sensors veilig te plaatsen aan bijvoorbeeld de binnenzijde van afvalcontainers.

Internet of Things
“Met het LoRa-netwerk van KPN wordt het mogelijk om miljoenen apparaten die zeer weinig stroom en data gebruiken, kostenefficiënt en zuinig te verbinden met internet. LoRa neemt drempels (kosten, verbruik, energie) weg voor de weg naar het Internet of Things en maakt deze ontwikkeling voor iedereen haalbaar en toegankelijk. Drie elementen zijn voor een hoogwaardig en professioneel LoRa-netwerk cruciaal: stabiliteit, veiligheid en duurzaamheid”, licht Jasper Snijder, directeur New Business van KPN, toe. “Er zijn eerder tests uitgevoerd met het LoRa-netwerk, maar het is de eerste keer dat dit in de afvalbranche wordt gedaan. KPN voorziet in heel Nederland bestaande mobiele opstelpunten van een LoRa-gateway en –antenne. Naar verwachting is in juni dit jaar het LoRa-netwerk in heel Nederland uitgerold.”

Monitoring van gevaarlijk en vertrouwelijk afval
“Door onze containers voortdurend te monitoren, kunnen klanten continu hun vertrouwelijke materialen op de voet volgen, zodat zij weten dat hiermee op zorgvuldige wijze wordt omgegaan. We kunnen precies vertellen waar hun goederen zich bevinden en in welke conditie deze zijn”, vertelt Freek Bakker, Directeur Operations van SUEZ Nederland. “Door het gebruik van LoRa beschikken we over concrete handvatten om onze processen en dienstverlening te optimaliseren. Zo kan de afvalinzameling ook doelgerichter worden uitgevoerd, wat tot minder transportbewegingen en dus tot CO2-reductie leidt. We overwegen de zendertjes van het netwerk op termijn breder in te zetten. Behalve locatiebepaling kunnen de sensors namelijk ook andere factoren meten. De samenwerking met KPN resulteert zo in een transparante en, door energiezuinige technologie, een duurzame oplossing voor onze klanten.”

 

[vc_button title=”Meer over SUEZ” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]