SUEZ en CHILL zoeken samen naar innovatie oplossingen voor de circulaire economie

Beter jong geleerd, dan oud gedaan. Dit motto is van toepassing op de overeenkomst die SUEZ en Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) met elkaar hebben getekend. SUEZ brengt als specialist in afval- en grondstoffenmanagement diepgaande kennis in van de circulaire economie. CHILL brengt als een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving voor bedrijven en kennisinstellingen in de chemische sector het jeugdige elan in van jonge MBO-, HBO en WO-studenten. Beide partijen gaan in nauwe samenwerking onderzoek doen naar innovaties en nieuwe kansen om afval als grondstof terug te winnen en weer als product toe te passen. Zo willen zij de circulaire economie stimuleren en grondstoffen schaarste het hoofd bieden.

De samenwerking tussen SUEZ en CHILL duurt drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Het is de bedoeling om gedurende de partnership meer en nieuwe partijen aan de te ontwikkelen projecten te laten deelnemen.

Co-creatie en kennis delen
Werken aan een circulaire economie kun je beter samen doen dan alleen, aldus Raymond de Schrevel, business developer bij SUEZ over de samenwerking met CHILL. “Het bewaren en bewaken van de inzet van grond- en brandstoffen vraagt veranderingen, vernieuwingen en innovaties. Om dat te bereiken zijn samenwerking, partnerships en een andere manieren van denken nodig. Want alleen door anders te denken, elkaar te prikkelen en verrassende toepassingen en vernieuwende technieken mogelijk te maken, kunnen we oplossingen bieden voor de steeds urgenter wordende grondstoffenproblematiek. Ons werd als snel duidelijk dat CHILL niet op een doorsnee manier naar problemen, uitdagingen en oplossingen kijkt.”

Bij CHILL, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, is een groot aantal MBO-, HBO- en WO-studenten actief. De samenwerking met SUEZ levert een bijdrage aan het streven om recycling en duurzaamheid een meer prominente rol te geven in het Limburgse middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Naar verwachting is het partnership tussen SUEZ en CHILL een accelerator voor een aantal projecten rondom thema’s als duurzaamheid en circulaire economie, zowel binnen als buiten de regio Zuid-Limburg.

De Schrevel stelt dat studenten en jonge talenten met een frisse blik naar de bestaande problemen, ontwikkelingen en trends kijken. “Zij nemen de nieuwste inzichten binnen hun werkveld mee. En door samen te werken met senior professionals leren we versneld van elkaar. Zo krijgen beide partijen nieuwe impulsen, kijken we naar andere invalshoeken en zorgen we samen voor verrassende innovaties. De aanwezige kennis en goed uitgeruste laboratoria op de Chemelot Campus gaan ons hierbij helpen.”

Ook CHILL kijkt uit naar de samenwerking met SUEZ. “Duurzaamheid en recycling behoren tot de core business van SUEZ. Dat betekend dat bij voortduring wordt gekeken naar wat er met bepaalde afvalstoffen kan worden gedaan. Dat gebeurde in het verleden al deels met CHILL. Zo heeft een aantal studenten bij CHILL gekeken naar alternatieve oplossingen voor de schadelijke lijmen die worden gebruikt bij de montage van houten pallets. Er is onderzoek gedaan naar de recyclingmogelijkheden van toners en cartridges. Ook hebben studenten van CHILL recent onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bepaalde grondstoffen van verzamelde latex verfresten te hergebruiken. Dit onderzoek heeft geleid tot de oprichting van een door studenten geleid bedrijf dat zich met deze uitdagingen bezig houdt” vertelt Ron Lambi, business developer bij CHILL. “We hebben dan ook alle reden aan te nemen dat de samenwerking tussen CHILL en SUEZ voor beide partijen nieuwe inzichten gaat opleveren.”