Succesvolle beurzencombinatie InfraPro & Recycling 2015

De exposanten en organisatie van InfraPro & Recycling zijn zeer positief gestemd over de beurzencombinatie die vorige week plaatsvond in Evenementenhal Gorinchem. Na gehoor te hebben gegeven aan de vraag vanuit beide branches is de samenwerking tussen de recyclingbranche en de GWW-sector opgezocht. In totaal troffen 12.420 bezoekers hun vertrouwde leverancier of juist andere aanbieders van machines, installaties en gerelateerde zaken uit beide branches.

Maar liefst 235 exposanten vertegenwoordigden het platform. Het centrale thema van Recycling was “van afval naar grondstof” Als essentiële factor voor innovatieve economie, een beter milieu en een betere samenleving, een levend onderwerp in de branche. Juist In deze circulaire economie waar producten tot afval verwerkt worden en weer van grondstoffen naar producten hebben infrapro en Recycling elkaar gevonden! Het Bouw en Sloopafvalplein was het gezamenlijke platform. Vooruitgang door kennisverbinding vormde de rode draad voor InfraPro. Vaktitels Verkeer in beeld en verkeerskunde hebben dit thema vorm gegeven door elke dag twee “InfraTalks” te houden in samenwerking met Rijkswaterstaat, platform WOW en de vereniging Infra Ontwerp.

Recyclingsymposium
In de ochtend van de tweede beursdag vond het welbekende Recyclingsymposium plaats. Het programma stond in het teken van het thema ‘circulaire economie’. Branchevereniging BRBS Recycling organiseerde het symposium in samenwerking met NVRD, FHG en ENVAQUA. Het symposium werd goed bezocht. Na afloop werden de symposiumgangers de beurvloer op geleid.

Internationale themaveiling Troostwijk organiseerde een internationale themaveiling. Ingebracht materieel als zeef-. recycling-, en scheidingsinstallaties, pompen, grondverzetmachines, graafbakken, brekerinstallaties, generatoren, dumpers, lichtmasten, tractoren, opleggers werden op het expositieterrein van 1000m2 uitgestald en geveild. Troostwijk kijkt terug op een succesvolle primeur.

Vooruitblik 2016
Kennis delen, samenwerkingen aangaan voor innovatieve projecten en de vooruitgang bespreken. Door de branche bijeen te brengen, werd aan deze doelstellingen gewerkt tijdens Recycling en InfraPro. Voor 2016 staan de beurzen alweer op de agenda, want de markt staat nooit stil. De volgende editie is 25 t/m 27 oktober 2016. De beursorganisatie zit na afloop van deze editie vol ideeën, geïnspireerd door de standhouders en bezoekers. Ze gaan hier vorm aan geven om voor komende editie wederom succesvolle vakbeurzen neer te zetten.

Voor meer informatie: www.evenementenhal.nl/recycling2016