Samenwerking Weee Nederland, Urgenda en koel- en vries producenten succesvol

Sinds begin 2019 hebben initiatiefnemers, Urgenda, Weee Nederland en het merendeel van de koel- en vriesproducenten zich ingezet voor maatregel 43 van Urgenda, namelijk om een groot deel van koelkasten die ouder zijn dan 10 jaar in te laten leveren voor een energiezuiniger model.  Het kabinet maakte 24 april jl. de maatregel definitief en maakt geld vrij voor mensen die hun oude koel- of vrieskast inleveren. Met de maatregel krijgen consumenten minimaal 35 euro terug bij aankoop van een nieuw apparaat. De initiatiefnemers zien deze maatregel als opstap naar een definitief Retourpremie model.

De kabinetsmaatregel ziet toe op het inzamelen en recyclen van oude koel- en vrieskasten met toepassing van een retourpremie van minimaal 35 euro per oude koel- of vrieskast. De retourpremie als financiële prikkel kan worden uitgevoerd binnen het reeds bestaande wettelijke systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waarbinnen onder andere door producentencollectief Weee Nederland een correcte verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (volgens de regeling AEEA) zal plaatsvinden. In Nederland zijn meer dan 3 miljoen koelkasten in omloop die ouder zijn dan 10 jaar. Met deze maatregel kan circa 0,1 – 0,2 Mton CO2 worden gereduceerd.

Maar liefst 30 van de 54 maatregelen uit het “54puntenplan” dat Urgenda met 800 organisaties als oplossing aan bood aan het kabinet, lijken uiteindelijk geheel of gedeeltelijk uitgevoerd te gaan worden. Daarmee kiest het kabinet niet alleen voor de goedkoopste optie (kolencentrales geheel of deels sluiten), maar ook voor maatregelen die zorgen voor draagvlak, een lagere energierekening, schonere lucht en meer biodiversiteit.